• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: June 24, 2019

Quickly Make Money with 3D Printer
3D Design

ลดน้ำหนักเมาส์ Logitech G304 ด้วยชิ้นส่วนจากเครื่อง 3D Printer

ลดน้ำหนักเมาส์ Logitech G304 G305 เพื่อความคล่องตัว ตัวอย่างการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง 3D Printer ในกลุ่มอุปกรณ์ gaming ที่ลูกค้ามีความต้องการเฉพาะตัวสูง ทั้งเรื่องรูปร่างเฉพาะตัว น้ำหนัก สีสรรค์ ซึ่งในบางครั้งผู้ผลิต ที่ผลิตอุปกรณ์จำนวนมาก

อ่านต่อ