Day: July 3, 2019

3D Printing Technology

DIY Project ด้วย 3D Printer #2 เปลี่ยน 2D ให้เป็น 3D

DIY #2 2D เป็น 3D โปรแกรมสร้างรูป 3D ส่วนใหญ่มีขั้นตอนการวาดรูปร่างพื้นฐานที่จำกัด และอาจยากเกินไปสำหรับเด็กๆ ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่กับรูป 2D กันอยู่แล้ว เด็กๆเองก็เข้าถึงรูป 2D ได้ง่ายดายจากรูปที่อยู่บนโลกออนไลน์ ถ้าเราเพิ่มความหนาให้กับรูป

อ่านต่อ