• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: July 6, 2019

3D Printing Technology

DIY Project ด้วย 3D Printer #3 กล่องจินตนาการ

DIY Project ด้วย 3D Printer กล่องจินตนาการ จากโปรแกรม tinkercad 1.  หลังจากเข้าสู่หน้าจอการทำงานได้แล้ว จะเห็นว่าด้านขวามือจะมีรูปทรงต่างๆ ให้เราเลือกมากมาย 2.  เลือกรูปกล่องสีแดง โดยการคลิกที่กล่องค้างไว้แล้วลากมาวางในพื้นที่สีฟ้ากันได้เลย จากนั้นก็ทำการกำหนดขนาด

อ่านต่อ