รวบรวม 3D Model สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM

มาตรฐาน ASTM คือ

ASTM ย่อมาจาก American Society for Testing and Materials จัดตั้งขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยความร่วมมือของหลายฝ่าย เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานกลางในการทดสอบวัสดุ เพื่อให้ผู้ใช้ นักวิจัย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นมาตรฐาน ซึ่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะมีการทดสอบ มาตรฐานที่แตกต่างกันไป เช่นวัสดุ โลหะ พลาสติก หรือเซรามิกส์ ก็จะมีชิ้นงานทดสอบและวิธีที่ต่างกัน ในบทความนี้เน้นไปที่การใช้งานในส่วนของวัสดุกลุ่มพลาสติกเป็นหลัก สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลการทดสอบสามารถอ่านได้จากบทความนี้ “การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer” หรือหากอยากเขียนแบบ 3D Model ขึ้นเอง แนะนำโปรแกรมจากบทความนี้ “14 โปรแกรมออกแบบ 3D Model ฟรี ใช้ได้ตั้งเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ

การทดสอบ Tensile Strength

เป็นการทดสอบการต้านทานต่อแรงดึงของชิ้นงานทดสอบ มีรหัสมาตรฐานคือ ASTM D638 มีแยกย่อยด้วยกัน 5 type ซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกัน

3dxtech-filament-petg-pla-abs-tensile

การทดสอบ Flexural Strength

เป็นการทดสอบแรงดัด หรือบางครั้งแรกว่า 3 Point Bending สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ชิ้นงานงอเท่าไหร่ ตามมาตรฐานที่ต้องการ รหัสมาตรฐานคือ ASTM D790

Flexural test

Posted by 3D Printer by Sync Innovation on Thursday, 23 February 2017

การทดสอบ Hardness

หรือการทดสอบความแข็งตามาตรฐาน Rockwell ASTM D785 หรือเรียกกันว่าค่า Shored มีตั้งแต่ A B C D ขึ้นกับขนาดน้ำหนักของหัวกดที่ใช้ สามารถใช้ชิ้นงานใดๆมาทดสอบก็ได้ไม่ได้มีขนาดมาตรฐานระบุ แต่ควรมีความหนาอย่างน้อย 6.4 mm ขึ้นไป เพื่อป้องกันค่าความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

รวบรวม 3D Model สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM

การทดสอบ Impact Strength

เป็นการทดสอบหาพลังงานที่ทำให้ชิ้นงานทดสอบเสียหาย ตามมาตรฐาน ASTM D256 ซึ่งมีทั้งแบบ Chary และ Izod  รายละเอียดดูได้จากภาพด้านล่างนี้

รวบรวม 3D Model สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ