3D Printer กับวัสดุที่เป็นเส้นใย (textiles)

การพัฒนาเครื่อง 3D Printer ที่สามารถใช้เส้นใยเป็นวัตถุดิบ

[ข่าวเทคโนโลยี 3D Printing]

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon และสถาบันเทคโนโลยี Rocheste ได้พัฒนาระบบ 3D Printer ที่สามารถผสมผสานการพิมพ์แบบปกติ เข้ากับวัสดุที่เป็นเส้นใย (เช่น ผ้า สิ่งทอ) ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน (embedded textiles) ซึ่งทำให้ชิ้นงานที่ได้ มีทั้งส่วนที่เป็นของแข็ง และยืดหยุ่นภายในชิ้นเดียว

3D Printer กับวัสดุที่เป็นเส้นใย (textiles)

โดยผลงานดังกล่าวถูกนำเสนอในการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Human Factors in Computing Systems” ซึ่งนักวิจัยได้นำเสนอกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่ยืดหยุ่น ยืด-ขยายได้ และให้ผิวสัมผัสที่แตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นๆ รวมไปถึงการฝังวงจรทางไฟฟ้าในกระบวนการผลิตในครั้งเดียว ซึ่งจากผลงานดังกล่าว สามารถทำให้หลายคนที่ต้องการใช้เครื่อง 3D Printer เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มีแนวทางมากยิ่งขึ้น

3D Printer กับวัสดุที่เป็นเส้นใย (textiles)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ