Print tissues ในปัจจุบันมักจะเป็นการพิมพ์งานทางชีวภาพ สามารถใช้ในการพิมพ์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เพื่อช่วยในการวิจัยยาและยาเม็ด
อย่างไรก็ตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่มีตั้งแต่การพิมพ์ทางชีวภาพของเซลล์ หรือเมทริกซ์นอกเซลล์ ที่พิมพ์ 3 มิติ ในแบบชั้นเจล ทีละชั้น เพื่อผลิตเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการ นอกจากนี้การพิมพ์ทางชีวภาพแบบ 3 มิติ ได้เริ่มมีการพิมพ์ของโครงสร้าง เพื่อสร้างข้อต่อ กระดูก และเอ็น ซึ่งเนื้อเยื่อเป็นกลุ่มของเซลล์ที่รวมตัวกันทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

การพิมพ์ทางชีวภาพ 3 มิติ คือการใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ใช้การออกแบบจากคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์เซลล์หรืออวัยวะต่างๆ เนื่องจากปัจจัยการเจริญเติบโตและวัสดุการผลิตชิ้นส่วนทางชีวการแพทย์ที่เลียนแบบลักษณะเนื้อเยื่อของงธรรมชาติต้องมีความเหมือนให้ได้มากที่สุด โดยทั่วไปการพิมพ์ทางชีวภาพ 3 มิติ ใช้วิธีการพิมพ์ทีละชั้นเพื่อฝากวัสดุอย่างเช่น Bioinks ให้เกิดการอสร้างโครงสร้างคล้ายเนื้อเยื่อที่จะนำไปใช้ในภายหลัง ซึ่งในสาขาการแพทย์ และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การพิมพ์ทางชีวภาพมีความครอบคลุมวัสดุชีวภาพที่หลากหลายมาก

3D Print biohuman

การพิมพ์ทางชีวภาพ 3 มิติ เป็นการปฏิวัติทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อและอนาคตของวงการแพทย์ โดยปัจจุบัน CELLINK ผสมผสานความเชี่ยวชาญและการทำงานร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อสร้างโครงสร้างเลียนแบบ ที่มีความสลับซับซ้อนก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ และช่วยชีวิตคนไข้ได้

หลักการที่สำคัญของ 3D Print ในการพิมพ์เนื้อเยื่อ

3D Printer Tissue
3D Printer Tissue

(https://3dbioprinting.weebly.com)

การใช้ 3D Print งานทางชีวภาพดีอย่างไร

การผลิตเนื้อเยื่อทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ในด้านต่างๆ อย่างเช่น การค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้นักวิจัยและหมอ สามารถทดสอบการรักษาได้อย่างง่ายขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทางการแพย์ให้มีศักยภาพและประเมินประสิทธิภาพในการรักษาระยะก่อนหน้านี้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เวลาในการให้ยาและการรักษาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวยาใหม่ๆ จะสามารถลดความล้มเหลว ลดการทดสอบโดยใช้สัตว์ และเข้าถึงการทดลองทางคลินิกได้เร็วขึ้น

ความท้าทายที่สำคัญในวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดคือการเลียนแบบสภาพแวดล้อมของเนื้อเยื่อให้เเสมือนของจริงมากที่สุด รวมถึงกระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณสมบัติของเนื้อเยื่อเทียมเมื่อผลิตในระดับจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อผู้ป่วย และตอบสนองต่อความต้องการนี้นักวิทยาศาสตร์จะได้ดัดแปลงเทคโนโลยีการผลิตสารเติมแต่งสำหรับเนื้อเยื่อและอวัยวะได้เพิ่มขึ้น

การพิมพ์ทางชีวภาพ 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้งานสำหรับการรักษาในคลินิกและโรงพยาบาล โดยใช้เซลล์ของผู้ป่วยเองมาสร้างเป็น Bioinks จะทำให้ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาได้ดีและเร็วมากขึ้น โดยวิธีการนี้ได้ถูกนำมาใช้ศึกษาและทดลองทั่วโลก เช่น การวิจัยในโรคเกี่ยวกับผิวหนังโดยสร้างแบบจำลองเนื้องอก, แบบจำลองตับ, และอื่นๆ วิธีการนี้จะนำพานักวิศวกรรมเนื้อเยื่อและทีมแพทย์ไปสู่ความสำเร็จอนาคตอันใกล้นี้

3D Printer Tissue

(https://www.technologynetworks.com)

การใช้นำไปงานจากการผลิตเนื้อเยื่อด้วย 3D Printer

ถ้าเห็นจากชื่อแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 3D Printer tissues ถูกนำไปใช้งานหลักด้านการแพทย์อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น หัวใจ ไต เป็นต้น หรือเป็นอวัยวะเทียมภายนอกในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น จมูก ใบหู นิ้ว เป็นต้น รวมถึงกระจกตาด้วย

ในปัจจุบันทางศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะได้พยามยามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคอวัยวะหลังจากเสียชีวิต เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้อื่น เพราะถือได้ว่าสร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้อีกหลายราย ถึงอย่างไรก็ตามการบริจาคอวัยวะในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย หากนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง 3D Print tissues ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ จะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างเห็นได้ชัด และไม่ต้องรอคอยการได้รับบริจาคอวัยวะอย่างสิ้นหวังต่อไป

3D Printer Tissue
3D Printer Tissue

(https://3dprintingindustry.com)

3D Printer Tissue

(https://3dprintingindustry.com)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

Natural Material ในเทคโนโลยี Selective Laster Sintering (SLS)

นิยามของวัสดุธรรมชาติในเทคโนโลยี SLS 3D Printing สำหรับบทความนี้อ้างอิงเฉพาะวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีวัสดุสำหรับธรรมชาติจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายคำศัพท์ที่ทำให้ผู้อ่านสับสนได้

อ่านต่อ
3D Printing Materials

ข้อมูลเทคโนโลยี Copper 3D Printing การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคต

วัสดุทองแดงหรือ Copper คืออะไร ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานมากและนานที่สุด มีสมบัติเด่นหลายอย่าง อาทิเช่น มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ราคา

อ่านต่อ