Eco-Friendly 3D Printing

3D Printer หรือการพิมพ์ 3 มิติมาพร้อมกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายและการใช้พลาสติกในปริมาณมาก แต่ทุกคนก็พยายามทำอย่างดีเยี่ยมเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมจากการใช้การพิมพ์ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลพลาสติกในปริมาณมากพร้อมกับขยะพลาสติกอื่น ๆ หรืออุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือทรัพยากรสำหรับแมลงต่างๆ และ Keep the environment

3D Printer Keep the environment

(http://www.teamconceptprinting.com)

แน่นอนว่าการพิมพ์ 3 มิติใช้พลาสติกจำนวนมากในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ แต่ผู้ที่ชื่นชอบการพิมพ์ 3 มิติหลายคนมีความใส่ใจอย่างมากเกี่ยวกับความจริงนี้ จึงหาวิธีหรือแนวคิดที่มาพร้อมกับวิธีการรีไซเคิลไม่เพียงแต่การพิมพ์และเส้นใยที่ทิ้งแล้วเท่านั้น แต่ยังมีพลาสติกอื่นๆ ด้วย

Darren Loman ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยป้องกันพลาสติกลงสู่มหาสมุทร โดยเปลี่ยนเป็นเส้นใยสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ 3 มิติแทน เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม (Keep the environment)

3D Printer Keep the environment

(https://3dprint.com)

แนวคิดของ Darren Loman เป็นแนวคิดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับท้องถิ่น เนื่องจากโรงเรียนในท้องจะเก็บรวบรวมพลาสติกและส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลพลาสติก ในทางกลับกันทางอุตสาหกรรมรีไซเคิลเองก็จะส่งมอบเส้นใยรีไซเคิลให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในโครงการการศึกษาต่างๆ ทำให้ลดการก่อขยะ และลดต้นทุนในการซื้อเส้น filament อีกด้วย

การใช้ 3D Print มีความต้องการใช้เส้นใยเพิ่มขึ้นมาก ขณะเดียวกันก็จะมีพลาสติกส่วนเกินบนโลกที่เพิ่มด้วยเช่นกัน  กลุ่มนักวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาต่อไปโดยการรีไซเคิลพลาสติกที่พบในขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานในกระบวนการทั้งหมด ทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์และรีไซเคิลของ 3D Print โดยนำเสนอการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ขยะพลาสติก เพื่อสร้างไส้หลอดเครื่องพิมพ์ 3 มิติใหม่ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการบนฐานทัพทหารและในสนามรบ

3D Printer Keep the environment

(http://www.instazu.com)

การใช้วัสดุรีไซเคิลและการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อม จากการใช้พลาสติกรีไซเคิลและการพิมพ์ 3 มิติ ยังสามารถผลิตเป็นอุปกรณ์เทียมต่างๆ เช่น ขาเทียม แขนเทียม เป็นต้น สำหรับเด็กๆที่ต้องการ และขาดแคลนทั่วโลก รวมถึงสัตว์อีกด้วย

3D Printer Keep the environment

(http://www.instazu.com)

นอกจากนี้ยังมีการใช้ของเสียจากเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อนำมาทำเป็นวัสดุผสมพอลิเมอร์ไม้ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพิมพ์ 3D จะทำให้ได้เฟอร์นิเจอร์ไม้ใหม่ เป็นความคิดริเริ่มที่ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกทั้งหมดโดยใช้ทรัพยากรกระดาษและไม้ทดแทนในการผลิตสินค้า รวมถึงเรือคายัคที่ใช้การพิมพ์ 3 มิติ ไม่ว่ามีสิ่งใดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทีมนักวิจัยการพิมพ์ 3D จะนำมารีไซเคิลทั้งหมดที่เรียกว่า “Noah”
3D Printer Keep the environment

ณ ขณะนี้ได้มีแนวคิดแม้กระทั่งจะนำอาหาร หรือช็อกโกแลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากมีสถิติประมาณหนึ่งในสามของอาหารเสียบนโลก โดยมีองค์กรที่พยายามเปลี่ยนแปลงอาหารโดยใช้ 3D Print นำอาหารที่ไม่ต้องการแล้ว ไปเป็นวัสดุผสมใหม่และทำการพิมพ์ 3 มิติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ