บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน ได้สร้างความวิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทั่วโลก ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ในหลายประเทศเองก็อยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลให้วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว เกิดการขาดแคลนขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้ 3D Printing เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้การแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และ social distancing 

สถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน

การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้คนทั่วโลก มีวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส ด้วยวิธีที่ง่าย เพียงอาศัยความรับผิดชอบต่อเองและส่วนรวม เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก, สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ, ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร, รับประทานอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และงดรับประทานอาหารร่วมกัน งดใช้ช้อนกลาง เป็นต้น ข้อปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยลดและหยุดการระบาดของ Covid-19 อย่างได้ผลจริง ซึ่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วัน ถือว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีและรวดเร็วกว่าหลายประเทศ

covid-19 thailand
covid-19

(https://www.thebangkokinsight.com/384368/)

การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อองค์การอนามัยโลก หรือ WHO มีหน้าที่คือการดูแลการสาธารณสุขของโลก ได้ออกมาเตือนว่าโลกกำลังตกอยู่ในระยะอันตราย หลังพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 180,000 คน ภายในวันเดียว กลายเป็นสถิติสูงสุดต่อวันครั้งใหม่ นับตั้งแต่การระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ส่งผลให้เกิดการแพร่จายของ  Covid-19 ไปทั่วโลก ทำให้หลายเดือนที่ผ่านมาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก จึงแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี 3D Printing มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตชิ้นส่วน Face Shields และ Bellus Mask Fitter จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ FDM และ SLA เพื่อต่อสู้กับ Covid-19 และให้เหล่าบุคคลาการทางการแพทย์ได้ใช้อย่างเพียงพอตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีเสื้อคลุมสะท้อนน้ำ (water repellent) และสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ (antimicrobial) เพื่อให้บุคคลการทางการแพทย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย โดย “ชุดแพทย์ฉลาด” นี้มาจากทางทีมวิจัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลือบวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุนาโนบนเนื้อผ้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นทีมผู้พัฒนา KU smart nano gown and scrub suit เมื่อหลายปีก่อน
KU smart nano gown and scrub suit
KU smart nano gown and scrub suit

3D Printing สู้กับ Covid-19 อย่างไร

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับต่อสู้กับการระบาด Covid-19 จาก 3D Printing ที่สำคัญ ได้แก่

การนำเทคโนโลยี 3D Printing เข้ามาช่วยในการผลิตนั้นอย่างน้อยให้บุคคลการทางการแพทย์ได้มีใช้อย่างพอเพียง เพื่อความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หลายองค์กร และหลายบริษัท รวมถึงคนทั่วไป ร่วมมือกันผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดยการขึ้นรูปโครง Face Shield ที่ได้ปรับจากต้นแบบของทาง PRUSA RC3 จากบริษัท PRUSAPRINTER.ORG เพื่อให้ลดเวลาในการพิมพ์ชิ้นงานจากเวลาเดิมคือ 5.30 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

FDM 3D Printing

Face Shield Ku

(https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=58854)

บริษัทที่มีชื่อด้าน 3D Printing อย่าง HP ได้ร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำที่ Harvard University และ Beth Israel Deaconess Medical Center เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูล ทดสอบ และการปรับแต่งการพิมพ์อุปกรณ์หาเชื้อในโพรงจมูก 3 มิติ สำหรับตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ SLS เครื่อง HP Multi Jet Fusion เพื่อมอบให้ทางคลินิกและโรงพยาบาล ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะขยายการผลิตจาก 100,000 เป็น 1,000,000  ชิ้น วัสดุที่ใช้จะเป็น HP 3D High Reusability PA 11, HP 3D High Reusability PA 12, ULTRASINT® TPU01, ESTANE® 3D TPU M95A นอกจากนี้ทาง HP ยังผลิตอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหลายอย่าง ได้แก่

 • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) คือ เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • Face Shields
 • Masks
 • เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Components)
Nasopharyngeal test swab
spiral swab 3D printer
CPAP Mask Cross-connector
CPAP_connector 3d printer
Cressi® CPAP Mask Connector
Cressi® CPAP Mask Connector
Ventilator Components
บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19
Mask
Material : BASF Ultrasint® TPU01
บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

HP 3D High Reusability PA 12

3d printing half-mask
Powder Bed Fusion Nylon
Stopgap Face Mask 3d printing
Stopgap Face Mask
Wrist Cover
Wrist Cover 3d printing

Personal Door Opener

SlS Door Opener

(https://enable.hp.com/us-en-3dprint-COVID-19-containment-applications/)

สรุป

บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญและคงปฏิเสธไม่ได้ ก็คือการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการรักษาแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งการพิมพ์ 3 มิติช่วยให้การให้บริการทางระบบสาธารณสุขนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนัก รวมถึงอุปสรรคด้านการขนส่งที่ถูกตัดขาด หรือมีการปิดประเทศ ทำให้ต้องมีการพึ่งพาตนเองในระยะเวลาเร่งรีบเช่นนี้ ทั้งนี้ขณะควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือยืนตามจุดที่กำหนด จะช่วยหยุดการแพร่เชื้อของ Covid-19 และลดภาระงานให้กับคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก

บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

(https://www.opsmoac.go.th/phetchabun-news-preview-421191792361)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printer Technique

ไกด์ตั้งค่า Slicer สำหรับ Resin 3D Printer (ใช้ได้ทุกโปรแกรม)

Resin 3D Printer กลายเป็นเครื่องยอดนิยมในปัจจุบัน ด้วยราคาที่ถูกลงแบบจัดต้องได้ และผิวงานเรียบ สม่ำเสมอ เหมาะกับงานต้นแบบ

อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บการใช้งานของคุณบนเวบไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ดีในการใช้งานเวบไซต์ หากท่านไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเวบไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการได้
  Cookies Details

บันทึก