Search
Close this search box.

บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในปัจจุบัน ได้สร้างความวิตกกังวลและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชากรทั่วโลก ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ในหลายประเทศเองก็อยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลให้วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว เกิดการขาดแคลนขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้ 3D Printing เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้การแพทย์ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และ social distancing 

สถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบัน

การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้คนทั่วโลก มีวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆ เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส ด้วยวิธีที่ง่าย เพียงอาศัยความรับผิดชอบต่อเองและส่วนรวม เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก, สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ, ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร, รับประทานอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และงดรับประทานอาหารร่วมกัน งดใช้ช้อนกลาง เป็นต้น ข้อปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยลดและหยุดการระบาดของ Covid-19 อย่างได้ผลจริง ซึ่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วัน ถือว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีและรวดเร็วกว่าหลายประเทศ

covid-19 thailand
covid-19

(https://www.thebangkokinsight.com/384368/)

การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อองค์การอนามัยโลก หรือ WHO มีหน้าที่คือการดูแลการสาธารณสุขของโลก ได้ออกมาเตือนว่าโลกกำลังตกอยู่ในระยะอันตราย หลังพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 180,000 คน ภายในวันเดียว กลายเป็นสถิติสูงสุดต่อวันครั้งใหม่ นับตั้งแต่การระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ส่งผลให้เกิดการแพร่จายของ  Covid-19 ไปทั่วโลก ทำให้หลายเดือนที่ผ่านมาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก จึงแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี 3D Printing มากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตชิ้นส่วน Face Shields และ Bellus Mask Fitter จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ FDM และ SLA เพื่อต่อสู้กับ Covid-19 และให้เหล่าบุคคลาการทางการแพทย์ได้ใช้อย่างเพียงพอตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีเสื้อคลุมสะท้อนน้ำ (water repellent) และสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ (antimicrobial) เพื่อให้บุคคลการทางการแพทย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย โดย “ชุดแพทย์ฉลาด” นี้มาจากทางทีมวิจัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเคลือบวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุนาโนบนเนื้อผ้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นทีมผู้พัฒนา KU smart nano gown and scrub suit เมื่อหลายปีก่อน
KU smart nano gown and scrub suit
KU smart nano gown and scrub suit

3D Printing สู้กับ Covid-19 อย่างไร

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับต่อสู้กับการระบาด Covid-19 จาก 3D Printing ที่สำคัญ ได้แก่

การนำเทคโนโลยี 3D Printing เข้ามาช่วยในการผลิตนั้นอย่างน้อยให้บุคคลการทางการแพทย์ได้มีใช้อย่างพอเพียง เพื่อความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หลายองค์กร และหลายบริษัท รวมถึงคนทั่วไป ร่วมมือกันผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ Face Shield จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดยการขึ้นรูปโครง Face Shield ที่ได้ปรับจากต้นแบบของทาง PRUSA RC3 จากบริษัท PRUSAPRINTER.ORG เพื่อให้ลดเวลาในการพิมพ์ชิ้นงานจากเวลาเดิมคือ 5.30 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

FDM 3D Printing

Face Shield Ku

(https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=58854)

บริษัทที่มีชื่อด้าน 3D Printing อย่าง HP ได้ร่วมมือกับนักวิจัยชั้นนำที่ Harvard University และ Beth Israel Deaconess Medical Center เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูล ทดสอบ และการปรับแต่งการพิมพ์อุปกรณ์หาเชื้อในโพรงจมูก 3 มิติ สำหรับตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ SLS เครื่อง HP Multi Jet Fusion เพื่อมอบให้ทางคลินิกและโรงพยาบาล ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะขยายการผลิตจาก 100,000 เป็น 1,000,000  ชิ้น วัสดุที่ใช้จะเป็น HP 3D High Reusability PA 11, HP 3D High Reusability PA 12, ULTRASINT® TPU01, ESTANE® 3D TPU M95A นอกจากนี้ทาง HP ยังผลิตอุปกรณ์ที่สำคัญอีกหลายอย่าง ได้แก่

 • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) คือ เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ใช้สำหรับรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • Face Shields
 • Masks
 • เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Components)
Nasopharyngeal test swab
spiral swab 3D printer
CPAP Mask Cross-connector
CPAP_connector 3d printer
Cressi® CPAP Mask Connector
Cressi® CPAP Mask Connector
Ventilator Components
บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19
Mask
Material : BASF Ultrasint® TPU01
บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

HP 3D High Reusability PA 12

3d printing half-mask
Powder Bed Fusion Nylon
Stopgap Face Mask 3d printing
Stopgap Face Mask
Wrist Cover
Wrist Cover 3d printing

Personal Door Opener

SlS Door Opener

(https://enable.hp.com/us-en-3dprint-COVID-19-containment-applications/)

สรุป

บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญและคงปฏิเสธไม่ได้ ก็คือการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการรักษาแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งการพิมพ์ 3 มิติช่วยให้การให้บริการทางระบบสาธารณสุขนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนัก รวมถึงอุปสรรคด้านการขนส่งที่ถูกตัดขาด หรือมีการปิดประเทศ ทำให้ต้องมีการพึ่งพาตนเองในระยะเวลาเร่งรีบเช่นนี้ ทั้งนี้ขณะควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือยืนตามจุดที่กำหนด จะช่วยหยุดการแพร่เชื้อของ Covid-19 และลดภาระงานให้กับคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก

บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในสถานการณ์ Covid-19

(https://www.opsmoac.go.th/phetchabun-news-preview-421191792361)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Technology

รีวิวฟีเจอร์ Chitubox 2.0 กับฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องรู้

Chitubox 2.0 กับคู่แข่งมากขึ้น นอกจากการแข่งขันด้านการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ๆ แล้ว ด้านโปรแกรมกลุ่ม Slicer ก็มีผู้เล่นหน้าเก่า

อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บการใช้งานของคุณบนเวบไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ดีในการใช้งานเวบไซต์ หากท่านไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเวบไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการได้
  Cookies Details

บันทึก