เทคโนโลยี Additive Manufacturing กับ 5 ตำแหน่งงานสายวิศวกรรม

เทคโนโลยี Additive Manufacturing จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ในอีกไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการผลิตที่จะนำหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะเข้ามาแทนที่การผลิตแบบเดิม รวมถึงคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่จะผลิตเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างทันท่วงที โดยไม่ได้ใช้เวลาและแรงงานคนมากเหมือนในอดีต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้อาชีพที่มีอยู่เดิมมีความต้องการลดลง ในขณะที่สายอาชีพใหม่ที่เกี่ยวข้อง ย่อมมีความต้องการมากขึ้น บทความนี้จะแนะนำอาชีพในกลุ่มการผลิตและวิศวกรรม พร้อมทักษะที่จำเป็น อ้างอิงจากการรับสมัครงานของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

หมายเหตุ: ฐานเงินเดือนที่ระบุในบทความนี้ไม่ใช่ฐานเงินเดือนในประเทศไทย

1. Production Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบหลักอยู่ที่วางแผนการผลิตให้ทันตามกำหนด โดยต้องมีความรู้ทั้งเครื่อง CNC เครื่องจักรในการผลิตทั่วไป รวมถึงเครื่อง 3D Printer ในระดับสูง โดยเฉพาะวัสดุโลหะ หน้าที่รองคือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาของเสียจากเครื่อง 3D Printer รวมถึงมีความร้อนด้านการออกแบบ (GD&T)

 • ความรู้ด้าน CAD/CAM เครื่องจักรในการผลิต
 • ซอฟแวร์วิศวกรรม NX Cartia Pro-Engineer
 • ความรู้ด้าน GD&T
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยี Additive Manufacturing
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนและปรับปรุงการผลิต (sig sigma, Black belt, Lean)

ฐานเงินเดือน 48,000-79,000 USD/ปี (ข้อมูลจาก Glassdoor กับตำแหน่งในบริษัท Boeing)

2. Design Engineer

ดูแลในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตโดยเครื่อง 3D Printer โดยเฉพาะ หรือมีทักษะการ Optimization จากแบบเดิมให้เหมาะกับการผลิตสมัยใหม่ ดังนั้นนอกจากมีทักษะด้านการออกแบบแล้ว หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (Computer Aided Engineering, CAE) ด้วยจะ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

 • ซอฟแวร์ CAD/CAM ตามที่บริษัทใช้
 • ความรู้ดานการดีไซน์เชิงวิศวกรรม
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AM
 • Product Benchmark Report

ฐานเงินเดือน 3,000-5,000 SGD/ปี (Jobstreet)

เทคโนโลยี Additive Manufacturing กับ 5 ตำแหน่งงานสายวิศวกรรม

3. Application Engineer

หน้าที่คล้าย Sales Engineer แต่ไม่ได้ดูแลด้านการขายโดยตรง ความรับผิดชอบหลักคือการนำเสนอเครื่องจักร เทคโนโลยี หรือกระบวนการที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือเรียกได้ว่าเป็น Technical Engineer ที่ประกบไปกับฝ่ายขาย รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไป ทั้งนี้เทคโนโลยี AM เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญในส่วนนี้โดยเฉพาะในไทยยังน้อยอยู่มาก ซึ่งหากใครสนใจแนะนำว่าเน้นไปที่การผลิตระดับสูง เช่น โลหะ เซรามิกส์ วัสดุการแพทย์ไปเลย เพราะวัสดุทั่วๆไปสามารถหาข้อมูลได้ตามอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว

 • ความรู้ด้านเทคโนโลยี Additive Manufacturing ทั้งด้านเครื่องและวัสดุ
 • ความรู้ด้าน CAD/CAM เครื่องจักรในการผลิต
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • สนับสนุนฝ่ายขาย โดยการอบรม ให้ความรู้ สอนการใช้งานให้กับลูกค้า

ฐานเงินเดือน 59,000-103,000 USD/ปี (อ้างอิงจาก Glassdoor กับตำแหน่งในบริษัท Fisher Unitech)

เทคโนโลยี Additive Manufacturing กับ 5 ตำแหน่งงานสายวิศวกรรม

4. Research Engineer

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่ทุกบริษัทก็ยังต้องพัฒนาไปข้างหน้าเสมอ แม้กระทั่งบริษัทอันดับ 1 อย่าง Stratasys ก็ต้องการ R&D มาพัฒนาระบบ GrabCAD Print platform ของตัวเอง ให้กลายเป็นเครื่องในการวางแผนการผลิต และการจัดการให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องไป ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้ด้านเครื่อง ดีไซน์ ยังต้องมีความรู้ด้านกลศาสตร์ และการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมวิเคราะห์อีกด้วย ส่วนบริษัทอื่นๆ หน้าที่นี้คงดูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบใหม่ๆ บางตำแหน่งอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์เป็นหลักก็เป็นไปได้ โดยทักษะด้านล่างอ้างอิงจากของ Stratasys

 • ความรู้ด้าน Finite Element Analysis (FEA) หรือ CAE นั่นเอง เน้นไปที่ด้านโครงสร้างและความร้อน
 • ความรู้ด้านโปรแกรม CAD เช่น Solidworks NX ANSYS
 • ความรู้ด้าน Shape Otimization

ฐานเงินเดือน 63,000-105,000 USD/ปี (อ้างอิงจาก Glassdoor กับตำแหน่งในบริษัท Stratasys)

เทคโนโลยี Additive Manufacturing กับ 5 ตำแหน่งงานสายวิศวกรรม

5. AM Construction Engineer

ที่แยกออกมาเนื่องจากในอนาคต อาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก โดยเฉพาะประเทศในเขตตะวันตกที่ค่าแรงสูงมาก แรงงานน้อย การก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องปริ้นอาคารแบบเคลื่อนที่มากขึ้น ดังนั้นตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่เป็น Project Manager รวมไปถึง Field Man ทำหน้าที่สำรวจสถานที่ โครงสร้างฐาน เพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะเอาเครื่องลงไปหน้างาน

 • ความรู้ด้านการก่อสร้าง โยธา วิเคราะห์โครงสร้าง
 • การบริหารโครงการ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยี 3D Printing อาคาร และข้อจำกัด

ฐานเงินเดือน ไม่มีข้อมูล

First 3D printed clay House continues to grow

สรุป

ตำแหน่งวิศวกรด้านนี้ในประเทศไทยคงยังอยู่ในส่วนของตำแหน่งทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงด้าน Additive Manufacturing โดยตรง เพราะกระบวนการผลิตบ้านเรายังใช้เครื่องจักรทั่วไป เน้นการผลิตจำนวนมาก ในขณะที่ต่างประเทศเน้นไปที่ชิ้นส่วนน้ำหนักเบา มีการดีไซน์ที่แตกต่างจากเดิม  ส่วนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมด้านตำแหน่งจะมาอีพเดดกันอีกที

บทความที่น่าสนใจ

 1. เทคโนโลยี 3D Printing มีกี่แบบ
 2. วัสดุโลหะในการพิมพ์ 3 มิติ
 3. Generative Design คืออะไร ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

Natural Material ในเทคโนโลยี Selective Laster Sintering (SLS)

นิยามของวัสดุธรรมชาติในเทคโนโลยี SLS 3D Printing สำหรับบทความนี้อ้างอิงเฉพาะวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีวัสดุสำหรับธรรมชาติจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายคำศัพท์ที่ทำให้ผู้อ่านสับสนได้

อ่านต่อ
3D Printing Materials

ข้อมูลเทคโนโลยี Copper 3D Printing การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคต

วัสดุทองแดงหรือ Copper คืออะไร ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานมากและนานที่สุด มีสมบัติเด่นหลายอย่าง อาทิเช่น มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ราคา

อ่านต่อ