สร้างห้องน้ำจากเครื่อง 3D Printer เสร็จภายใน 12 ชั่วโมง

การพิมพ์ 3 มิติ หรือที่คุ้นชินกันในชื่อ “3D Printer” ช่วยให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตพร้อมกับการใช้วัสดุและการออกแบบที่ดีขึ้น เพื่อสร้างโครงสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้

โดยทาง Centre for Additive Manufacturing (AM.NUS) ที่ National University of Singapore (NUS) ในประเทศสิงคโปร์ ได้มีการพัฒนากระบวนการพิมพ์ด้วยเทคโลโลยีการพิมพ์ 3 มิติจนประสบความสำเร็จ สามารถพิมพ์ห้องน้ำสำเร็จรูป (Prefabricated Bathroom Units) ด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติ โดยใช้เวลาเพียง 12 ชั่วโมงเท่านั้น ที่สำคัญสามารถใช้งานได้จริงๆ

การสร้างห้องน้ำแนวใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมาผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างลดต้นทุนในการสร้างห้องน้ำตามอาคารลงได้อีกทางหนึ่ง ยังใช้เวลาน้อย พิมพ์เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว และประกอบกับเมื่อปี 2014 รัฐบาลระบุว่าการสร้างอาคารในสิงคโปร์จะต้องติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูปโดยประกอบแล้วเสร็จจากภายนอกไซต์งาน (Prefabricated Bathroom Units) แบบมาถึงแล้วสามารถยกขึ้นติดตั้งบนอาคารได้เลยเท่านั้น ห้องน้ำที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิตินี้เป็นความต้องการพัฒนาเป็นตัวช่วยให้กับทางอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อประหยัดต้นทุนและใช้สอยพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการนี้ สามารถช่วยให้ผู้ผลิต สามารถผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปได้เร็วขึ้นจากเดิม 30% มีน้ำหนักลดลง 30% และค่าจ้างแรงงานลงได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับการสร้างห้องน้ำในแบบดั้งเดิมก็ตาม ซึ่งคุณสมบัติในการผลิตแบบตามความต้องการ (on demand) จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงาน และด้านการจัดเก็บสินค้าได้เป็นอย่างดี

ได้มีการเริ่มทำวิจัยมาตั้งแต่ช่วงปี 2014 โดยในช่วงแรกทีมวิจัยทำารศึกษาไปกับการพัฒนาวัสดุคอนกรีตที่มีความเหลวเพียงพอให้สามารถพิมพ์ออกมาจาก 3D Printer ได้ และต้องแห้งเร็วพอที่จะพิมพ์ทับลงไปซ้ำได้เช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ “วัสดุจีโอโพลิเมอร์” (Geopolymer) โดยเถ้าลอยเป็นส่วนประกอบหลัก และใช้หุ่นยนต์ 6 แกน ที่ติดตั้งไว้ปลายแขนกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

จากการทดสอบผลิตห้องน้ำขนาด 1.6 x 1.5 x 2.8 เมตร พบว่า สามารถผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปออกมาได้โดยใช้เวลา 9 ชั่วโมง ส่วนห้องน้ำขนาด 2 x 2.6 x 2.8 เมตร ใช้เวลา 12 ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จ

ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นนี้ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านความคงทนจากสิงคโปร์แล้ว และปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการทดสอบคุณสมบัติในด้านการดูดซึมน้ำ และความทนไฟ ซึ่งทางทีมวิจัยอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการก่อสร้างอาคารของสิงคโปร์ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าทดสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วคาดการณ์ว่า กระบวนการผลิตนี้ จะเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงพัฒนาไปสู่การแยกตัวออกเป็นบริษัทเพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

Natural Material ในเทคโนโลยี Selective Laster Sintering (SLS)

นิยามของวัสดุธรรมชาติในเทคโนโลยี SLS 3D Printing สำหรับบทความนี้อ้างอิงเฉพาะวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีวัสดุสำหรับธรรมชาติจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายคำศัพท์ที่ทำให้ผู้อ่านสับสนได้

อ่านต่อ
3D Printing Materials

ข้อมูลเทคโนโลยี Copper 3D Printing การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคต

วัสดุทองแดงหรือ Copper คืออะไร ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานมากและนานที่สุด มีสมบัติเด่นหลายอย่าง อาทิเช่น มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ราคา

อ่านต่อ