ประเมินค่าใช้จ่าย Cost Estimate 3D Printing

การประมาณราคาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่ทำให้ทราบถึงราคาประเมินโดยคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต และปรับแก้ต่างๆ อาศัยหลักการการคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด อีกทั้งประสบการณ์ในสายงานนนั้นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่ดีสำหรับใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 10 % อย่างไรก็ตามการประมาณราคา Cost Estimate 3D Printing จะทำให้ทราบราคาที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน สามารถประเมินราคาได้ทันที หากมีไฟล์ .STL ที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้นการประเมินค่าใช้จ่ายจึงต้องมีระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ราคาที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในงานนี้ด้วย

1. Material type

การคำนวณต้นทุนการพิมพ์ 3 มิตินั้นสำคัญมากสำหรับธุรกิจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดจะใช้ช่วงของพารามิเตอร์เพื่อการพิมพ์แบบ 3 มิติที่แตกต่างกัน โดยมี Cost Estimate 3D Printing ในการคำนวณราคาที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตและผลกำไรที่ได้

ยกตัวอย่างเช่น Cost Estimate 3D Printing โดยใช้วัสดุเป็น PETG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 มิลลิเมตร ราคา 1100 บาท, ขนาดบรรจุต่อม้วน  1 กิโลกรัม, ชิ้นงานใช้วัสดุในการขึ้นรูปจำนวน 400 กรัม ดังนั้นต้นทุนวัสดุงานพิมพ์ของชิ้นงานนี้คือ 440 บาท

Material Cost 3d printing
Material Cost 3d printer
Material Cost 3d printer

2. Machines and Technology

เครื่องพิมพ์ 3 มิติมีหลายเทคโนโลยีในการพิมพ์ เช่น FDM, SLA, SLS เป็นต้น วิธีการบำรุงรักษาจึงแตกต่างกัน ส่งผลถึงค่าเสื่อมราคาเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นๆ เช่นกัน จึงต้องนำมาคิดเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพราะเครื่องจักรทุกประเภทต้องมีการสึกหรอตามการใช้งานจริง และตามระยะเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นการวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคานั้น ถือว่าเป็นต้นทุนพื้นฐานสำหรับ Cost Estimate 3D Printing เนื่องจากค่าเสื่อมราคามักเป็นค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อกำไรค่อนข้างมาก

ตัวอย่าง การคิดค่าเสื่อมสภาพเครื่อง 3D Printer
  • Phrozen Transform เครื่อง LCD 3D Printer  ราคา  72,000 บาท
  • อายุการใช้งาน 365  วัน
3d printer Depreciation
food 3d printing
ประเมินค่าใช้จ่าย Cost Estimate 3D Printing

3. Print Time​

พารามิเตอร์อีกประการหนึ่งของ Cost Estimate 3D Printing ที่มีบทบาทสำคัญในการคำนวณราคาของการพิมพ์ 3 มิติก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ 3 มิติจะเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่งต่อชั่วโมงที่เครื่องพิมพ์ใช้งานอยู่ เพื่อนำมาคำนวณรวมเป็นการประเมินค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ให้บริการธุรกิจการพิมพ์ 3 มิติและผู้ผลิตสินค้า แต่ละแห่งจะกำหนดต้นทุนรายชั่วโมงของตัวเอง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบกัน เช่น กระบวนการ, ความยากหรือง่ายของวัสดุในการขึ้นรูป เป็นต้น

3d printing
3d printer

4. Post-Processing

ชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการพิมพ์ 3 มิติแต่ละครั้งต้องมีการขัด ตกแต่ง หรือลงสีชิ้นงานภายหลัง Cost Estimate 3D Printing จึงต้องคิดค่าใช้จ่ายสำหรับขั้นตอน Post-Processing เข้าไปด้วย เนื่องจากเป็นการใช้แรงงานคน ประสบการณ์ และความชำนาญของแต่ละบุคคล

3d printing
Phrozen Sonic Test Print

6. Advanced Parameters

Cost Estimate 3D Printing ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เช่น ไฟดับ, พิมพ์แล้วงานเสีย เป็นต้น นั่นหมายความว่าจะต้องเริ่มการพิมพ์ตั้งแต่ขั้นแรกใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นควรคำนวณความเสี่ยงนี้เข้าไปด้วย
LCD 3D Printer
LCD 3D Printer

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

การทดสอบสมบัติของวัสดุขั้นสูงในห้องแลป มีอะไรบ้าง

บทความนี้เพิ่มเติมจากบทความเดิม (การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer) เน้นใช้คำศัพท์เทคนิคให้น้อยที่สุด เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นบุคคลทั่วไป นักวิจัย

อ่านต่อ
3D Printing Technology

Formlabs Materials มีกี่ชนิด เลือกใช้ยังไง

Standard Resin เป็นเรซินกลุ่มเริ่มต้นของ Formlabs เน้นใช้งานง่าย ให้รายละเอียดคมชัด ความแข็งแรงอยู่ในระดับกลางๆ เหมาะสำหรับการทำงานต้นแบบ

อ่านต่อ