Dental Solution

3D Printer

3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม
Phrozen Sonic 4K 2022
3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม
Phrozen Sonic XL 2022
3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม
Elegoo Mercury X

Key Feature

3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม

Phrozen Dental เป็นเครื่องที่ใช้อะไหล่มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตในไต้หวัน ทนทาน รองรับการใช้หนัก

สามารถปรับค่าความเข้มแสง และเวลาฉายแสงให้เหมาะสมกับวัสดุด้านทันตกรรมที่ใช้

มาพร้อมโปรแกรม Phrozen DS Slicer สำหรับงานด้านการพิมพ์ทันตกรรมโดยเฉพาะ

มีระบบควบคุมอุณหภูมิขณะพิมพ์ ช่วยรักษาคุณภาพของงานพิมพ์ให้คงที่ตลอดเวลา

ระบบระบายอากาศ ช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยในการใช้งาน

รองรับวัสดุเรซินทันตกรรมมาตรฐานในปัจจุบัน ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเรซินที่รองรับได้ที่ support@sync-innovation.com

3Shape Dental 3D Scanner Solution

3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม
Intraoral Scanners
3D Printer สำหรับงานด้านทันตกรรม
Lab Scanner