• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับ
  • ตั้งระนาบฐานพิมพ์
  • ตรวจสอบการฉายแสงของจอ/ Dead pixel โดยไปที่ Explosure ตั้งเวลา 5 วินาที แล้วกดฉายแสง หากไม่มีจุดดำถือว่าปกติ
LCD dead pixel

การตั้งค่าพื้นฐานในโปรแกรม Chitubox

ใน Flash drive ที่มากับเครื่องจะมีโปรแกรม Chitubox อยู่ หากต้องการโหลดจากผู้พัฒนาโดยตรงไปได้ที่ลิ้งนี้ ส่วนการตั้งค่าเพื่อใช้กับ Elegoo Mars สามารถดูได้จากคลิบนี้

การทำความสะอาด VAT หรือถาดเรซิน

  • ควรทำความสะอาดและตรวจสอบถาดเรซินทุกครั้งก่อนการพิมพ์
  • ไม่ควรใช้ของแหลม มีคม กับถาดเรซินโดยตรง
  • ตรวจสอบการรั่วซึมเสมอ
  • ไม่ควรใช้ IPA ฉีดไปที่ FEP Film โดยตรง

การซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนต่างๆ

วิธีเปลี่ยนจอ LCD

วิธีเปลี่ยนหน้าจอสัมผัส

วิธีเปลี่ยนบอร์ดควบคุม

การตั้งค่ากับเรซินชนิดต่างๆ

HD Resin

50 micron

100 micron

Flexible Resin

50 micron

100 micron

Siraya Blu Resin

50 micron

100 micron

EasyCast Resin

25 micron

50 micron

Bluecast cr3a

50 micron