เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทั้งนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พัฒนาศักยภาพของตัวเองพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ มาร่วมงาน ดังตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านงานการสื่อสารทางการตลาด ประสานงานกับสื่อต่างๆ
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดแผนการตลาด
 • รับผิดชอบงานด้านวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย
 • สื่อสาร-นำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปวส.และปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการสร้างเนื้อหา การนำเสนอ
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย
 • รับผิดชอบด้านบริการหลังการขาย
 • รับผิดชอบด้านข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

 • ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • มีความรู้เบื้องต้น ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
 • มีความรู้เรื่อง Arduino Raspberri Pi หรือ ภาษา Python
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารต่างๆของบริษับ
 • ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกบริษัท
 • วางแผนการฝึกอบรม
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ในการทำงานที่หลากหลาย
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

Desired Background

 • One of the following: Management, Administration, Communication, Advertising
 • We will focus more on portfolio and experience (professional or personal) than on diplomas
 • Experience in fab labs/ maker spaces or similar organizations within the maker culture is highly desirable

Key Task

 1. Interview staff and managers to assess training needs
 2. Design training curriculum
 3. Organize in-house and offsite activities, like presentations, job simulations and role-playing exercises
 4. Order instructional material (e.g. ebooks and manuals)
 5. Discuss career-pathing opportunities with managers
 6. Enrich courses with visual aids to engage trainees
 7. Measure outcomes from trainings
 8. Research and recommend learning equipment
 9. Calculate and report on training costs

Key Competencies

 • Be proactive: ability to work on own initiative
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Excellent organizational skills
 • Fluent English

Please send your resume to admin@sync-innovation.com

This position will be working in 2 location at Nonthaburi (Meeting) and Kasetsart University (Main)

ส่ง Resume และผลงาน มาที่ admin@sync-innovation.com