เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทั้งนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พัฒนาศักยภาพของตัวเองพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ มาร่วมงาน ดังตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ส่ง Resume และผลงาน มาที่ admin@sync-innovation.com