• sales
 • 064-931-9191
 • admin@sync-innovation.com
 • support
 • 095-778-1204
 • support@sync-innovation.com
 • mon-sat 8:00-19:00
Menu

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิงค์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ทั้งนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านกระบวนการผลิตทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พัฒนาศักยภาพของตัวเองพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ มาร่วมงาน ดังตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านงานการสื่อสารทางการตลาด ประสานงานกับสื่อต่างๆ
 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อกำหนดแผนการตลาด
 • รับผิดชอบงานด้านวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย
 • สื่อสาร-นำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปวส.และปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการสร้างเนื้อหา การนำเสนอ
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการขาย
 • รับผิดชอบด้านบริการหลังการขาย
 • รับผิดชอบด้านข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณสมบัติ

 • ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • มีความรู้เบื้องต้น ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม
 • มีความรู้เรื่อง Arduino Raspberri Pi หรือ ภาษา Python
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารต่างๆของบริษัท
 • จัดทำรายงานบริษัท
 • ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกบริษัท
 • วางแผนการฝึกอบรม
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25-30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Microsoft office ได้
 • ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ในการทำงานที่หลากหลาย
 • มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างคอนเทนต์สนับสนุนการขาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • นำเสนอผลงานกับที่ประชุม

คุณสมบัติ

 • นักศึกษาที่ชอบงาน Creative ความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับระบบเดิม
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Adobe Creator และ Microsoft Office ได้
 • กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม เป็นผู้นำ
 • ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ในการทำงานที่หลากหลาย

ส่ง Resume และผลงาน มาที่ admin@sync-innovation.com