Tag: 3D Model

dual-extruder-3d-printer-models
3D Printing Technology

รวม 3D Model สำหรับเครื่อง 3D Printer 2 หัวฉีดขึ้นไป

3D Model ที่ถูกขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่วนใหญ่จะเป็นสีเดียวทั้งโมเดล หากต้องการให้มีหลายสี ก็ต้องต้องการเปลี่ยนสีวัสดุเอาเอง แต่ปัจจุบัน 3D Printer ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการพิมพ์หลายวัสดุในหนึ่งชิ้นงานแล้ว ซึ่งแปลว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นจะมีหัวฉีดมากกว่า 1

อ่านต่อ
3D Design

การซ่อมไฟล์ 3D Model STL เพื่อใช้กับเครื่อง 3D Printer

ปัญหาไฟล์ 3D Model เสียเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ปัญหาเกิน 90% ของไฟล์ 3D Model เสียเกิดขึ้นจากการแปลง หรือ Convert ไฟล์จากโปรแกรมเขียนแบบ ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรม มีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป

อ่านต่อ
3D Model program
3D Design

14 โปรแกรมออกแบบ 3D Model ฟรี ใช้ได้ตั้งเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพ

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ หรือ 3D model อาจดูยากสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้ที่ไม่คุ้นเคย ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ หรือเป็นมือใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3D หรือโปรแกรม CAD อาจสร้างความสับสนและอาจสร้างความหงุดหงิดเล็กน้อยในตอนแรก แต่การรู้จักโปรแกรมจะทำให้มีแนวคิดพื้นฐาน

อ่านต่อ