• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: 3D Printing Materials

Mechanical annealing
3D Printing Materials

การเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานพลาสติกโดย Heat Annealing

พลาสติกเกือบทุกชนิดจะหลอมเหลวเมื่อถูกความร้อน และจะแข็งตัวเมื่อถูกทำให้เย็นลง หรือปล่อยให้คายความร้อนออกไป ทั้งนี้คุณสมบัติทางเคมีจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนรูปร่าง โดยคุณสมบัติโดยทั่วไปของพลาสติกคือ มีความเหนียว น้ำหนักเบา และจุดหลอมเหลวไม่สูงมาก แต่มีความแข็งแรงน้อย ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการ Heat Annealing เป็นกระบวนหนึ่งที่นิยมใช้กับวัสดุพลาสติก เพราะทำง่าย จะทำให้พลาสติกมีคุณภาพ และความแข็งแรงพอที่จะใช้งานด้านวิศวกรรม

อ่านต่อ
3D Printing Technology

5 วัสดุโลหะยอดนิยมสำหรับเครื่อง SLM 3D Printer

เทคโนโลยีการพิมพ์โลหะด้วยเครื่อง SLM 3D Printer เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในรอบหลายปีที่ผ่านมากับการพิมพ์โลหะ 3 มิติ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผลิต และต้นทุนได้มหาศาล แต่ทั้งนี้ราคาที่ต้องจ่ายให้กับเครื่อง SLM 3D Printer ก็อยู่ในระดับสูงมาก เหมือนเครื่องจักรราคาแพงเครื่องหนึ่ง

อ่านต่อ
BASF Ultrafuse 316L filament
3D Printing Materials

เจาะลึก BASF Ultrafuse 316L พิมพ์งานโลหะโดยใช้ เครื่อง FDM 3D Printer

Ultrafuse 316L คืออะไร ? Ultrafuse 316L สำหรับคนในแวดวงอุตสาหกรรม ได้ทดลองใช้มานานมากกว่า 2 ปี แล้ว โดยเริ่มมีการนำเสนอผลงานวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคา 2018 แต่ที่ได้รับการสนใจมากขึ้น เนื่องจากเริ่มวางจำหน่ายให้กับ reseller

อ่านต่อ
Door Handle by HP Fusion Jet
3D Printing Materials

การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer

ทำไมต้องทราบความแข็งแรงของชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printer เครื่อง 3D Printer หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะขึ้นสร้างชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ หรือแบบจำลองได้ง่ายกว่ากระบวนการผลิตอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับนักออกแบบ วิศวกร

อ่านต่อ