• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: 3d printing service online

3d printing service online
3D Printing Technology

รวบรวม 3D Printing Service Online ระดับโลก

3D Printing Service Online มีเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการพิมพ์งานตามที่ต้องการ ด้วยวัสดุที่สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องและวัสดุหลายชนิดเป็นของตนเอง ซึ่งบริการการพิมพ์ 3 มิติ สามารถเทียบได้กับบริการการผลิตแบบไฮบริดตามการนำไปใช้งาน โดยแพลตฟอร์มบางแห่งใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ ก็คือ “Additive Manufacturing” ด้วยกระบวนการต่างๆ

อ่านต่อ