Tag: Metal 3D Printer

3D Printing Technology

5 วัสดุโลหะยอดนิยมสำหรับเครื่อง SLM 3D Printer

เทคโนโลยีการพิมพ์โลหะด้วยเครื่อง SLM 3D Printer เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในรอบหลายปีที่ผ่านมากับการพิมพ์โลหะ 3 มิติ ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการผลิต และต้นทุนได้มหาศาล แต่ทั้งนี้ราคาที่ต้องจ่ายให้กับเครื่อง SLM 3D Printer ก็อยู่ในระดับสูงมาก เหมือนเครื่องจักรราคาแพงเครื่องหนึ่ง

อ่านต่อ
What is Metal 3D Printer
3D Printing Technology

Metal 3D Printer Technology ภาพรวม ประโยชน์ การนำไปใช้งาน

บทบาทของเทคโนโลยี Metal 3D Printer ก่อนอื่นต้องปูพื้นก่อนว่าวัสดุในกลุ่มโลหะมีการใช้งานมาก ในอุตสาหกรรมระดับสูง เช่น ยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม การแพทย์ ซึ่งมูลค่าทางการตลาดอยู่ในระดับสูงทั้งนี้ รวมถึงมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปจะคุ้นเคยกับวัสดุในกลุ่มพลาสติกหรือพอลิเมอร์มากกว่า ในด้านเทคโนโลยีของเครื่อง

อ่านต่อ
Metal 3D Printer
3D Printing Technology

อุตสาหกรรมการผลิต Metal 3D Printer ในอนาคต

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ 3D Printer เข้ามามีบทบาทสำคัญในสายงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายในการใช้วัสดุประเภทต่างๆ เช่น พอลิเมอร์ เซรามิค โลหะ เป็นต้น ทั้งในด้านของธุรกิจ การศึกษา

อ่านต่อ
3D Printing Materials

Metal 3D Printer เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในปัจจุบัน

Metal 3D Printer มีผลอย่างไรต่อการผลิต Metal 3D printer เป็นเทคโนโลยีใหม่ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม โดยจะเปลี่ยนการออกแบบใหม่ทั้งหมด (re-design) เพื่อให้มีน้ำหนักลดลง มีรูปร่างที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ปัจจุบันมีหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่อง 3D Printer (อ่านเทคโนโลยี

อ่านต่อ