• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: Prosthetics

3D Printing Technology

3D Printer Prosthetics

Prosthetics คืออะไร Prosthetics หรือ อวัยวะเทียม ก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ใช้กับร่างกาย ในความหมายที่ใช้ในปัจจุบัน มักจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองหรือดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็นต้น ยังรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับร่างกายด้วย

อ่านต่อ