• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

เครื่อง 3D Printer สำหรับวัสดุกลุ่มชีวภาพ (Biomaterials)

Allevi 3D Printer ออกแบบและผลิตเพื่อใช้กับวัสดุชีวภาพโดยเฉพาะ เช่น Polycaprolactone (PCL), Gelatin, Gelatin Methacrylate, Alginate, Hydroxyapatite (HA) หรือ Pluronic เป็นต้น ตัวเครื่องมีการใช้งานในห้องปฏิบัติการตามมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยทั่วโลก มีผลงานการตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ยา จำนวนมาก พร้อมวัสดุ Bioink หลากหลายชนิด ตามความต้องการของผู้ใช้

3D Bioprinter Allevi 2

3D Bioprinter Allevi 3

3D Bioprinter Allevi 6

Allevi 2

เป็นเครื่อง Desktop Bioprinter เครื่องแรกที่สามารถขึ้นรูป living Cell ได้ ใช้งานง่าย ซอฟแวร์การสั่งงานเป็นระบบ Open Source สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ไม่ยาก มีหัวพิมพ์ 2 หัว รองรับวัสดุที่แตกต่างกัน

ฟีเจอร์เด่น

♣  โครงสร้างแข็งแรง มาตรฐานเครื่องมือแลป

♣  ขนาดการพิมพ์ 9x13x6 cm

♣  ระบบ 2 หัวฉีด รองรับอุณหภูมิ 160C และ 70 ºC

♣  ความละเอียดแกน XYZ 5 ไมครอน

♣  ระบบฉายแสง UV เพื่อคงรูปวัสดุ เพิ่มอัตราการรอดของเซลล์

♣  ระบบ Open Source ใช้วัสดุได้ตามต้องการ

รายละเอียดเครื่อง

Allevi 3

พัฒนาต่อจาก Allevi 2 โดยเพิ่มหัวพิมพ์เป็น 3 หัว และความสามารถและความแม่นยำในการพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น

ฟีเจอร์เด่น

♣  โครงสร้างแข็งแรง มาตรฐานเครื่องมือแลป

♣  ขนาดการพิมพ์ 9x13x6 cm

♣  ระบบ 3 หัวฉีด รองรับอุณหภูมิ 4-160C

♣  ความละเอียดแกน XYZ 1 ไมครอน

♣  ระบบฉายแสง UV เพื่อคงรูปวัสดุ 365 nm หรือ 405 nm

♣  ระบบ Auto Calibration หัวฉีด เพื่อให้ได้ระนาบเท่ากัน และความแม่นยำสูงสุด

♣  ระบบ Open Source ใช้วัสดุได้ตามต้องการ

รายละเอียดเครื่อง

Allevi 6

พัฒนาต่อจาก Allevi 3 โดยเพิ่มหัวพิมพ์เป็น 6 หัว พร้อมระบบฐานความร้อนได้สุงสุด 60C เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของเซลล์ที่อุณหภูมิเหมาะสมมากที่สุด