• sales
 • 064-931-9191
 • admin@sync-innovation.com
 • support
 • 095-778-1204
 • support@sync-innovation.com
 • mon-sat 8:00-19:00

คู่มือการใช้งาน Phrozen Transform

แกะกล่อง ตรวจสอบอุปกรณ์

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของเครื่องได้ดีขึ้น ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนลงมือใช้งานจริง หากพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ support@sync-innovation.com เพื่อรับคำแนะนำการแก้ไขที่ถูกวิธี

อย่างแรกคือการแกะกล่องตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มา
โดยในกล่องจะประกอบไปด้วย เครื่องพิมพ์สามมิติ และกล่องอุปกรณ์ ซึ่งมีอุปกรณ์ดังรูป 

(ในรูปเป็นเครื่อง Phrozen Sonic แต่อุกรณ์เหมือนกันทุกประการเช่นเดียวกับ Phrozen Transform  *ยกเว้นตัวเครื่องพิมพ์ และฐานพิมพ์จะมีขนาดใหญ่กว่าในรูป)

 1. เครื่องพิมพ์ Phrozen Transform 
 2. ถาดใส่เรซินพร้อมที่ปิด และฟิลม์ FEP ที่ติดตั้งมาในถาดให้แล้ว
 3. กล่องอุปกรณ์

            3.1 กรวยใช้เทเรซิน 1 ชิ้น

            3.2 สายเชื่อมต่ออินเตอร์เนต 1 ชิ้น

            3.3 หูจับเครื่อง และประแจหกเหลี่ยม

            3.4 USB เสียบรับ Wifi 1 ชิ้น

            3.5 ที่ขูดแบบพลาสติก 1 ชิ้น

            3.6 ที่ขูดแบบโลหะ 1 ชิ้น

            3.7 สาย AC Power 1 เส้น

            3.8 ถุงมือยาง 1 คู่

หัวข้อ

ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง

โดยหลัก ๆ เราจะตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ ดังนี้

 • หน้าจอสามารถสัมผัสได้ปกติไหม
 • การฉายแสงโดยเช็คจากเมนู LCD TEST มีการฉายแสงได้ปกติ ไม่มี dead pixel (จุดที่ไม่ฉายแสง)
 • การเคลื่อนที่ขึ้นลงของฐานพิมพ์ (แกน Z) ตรวจสอบจากเมนู Z-AXIS
 • Limit switch เซนเซอร์ที่ให้ฐานพิมพ์หยุดเมื่อมาถึงจอการฉายแสง
 • พัดลมระบายความร้อนมีการทำงานปกติ เมื่อมีการฉายแสง ทดสอบจากการเปิด LCD TEST พัดลมจะต้องทำงานด้วย

ก่อนเริ่มเปิดเครื่อง

 1. ติดตั้งหูจับเครื่องโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมไขให้แน่น
 2. เสียบสาย AC Power
 3. เสียบสายเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือ USB เสียบรับ Wifi

**เครื่อง Phrozen Trasform จะเปิดประตูตัวเครื่องแบบแยกออกด้านข้างสองด้าน ควรเผื่อระยะพื้นที่ให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงาน

เริ่มเปิดเครื่องครั้งแรก

 1. กดสวิตช์ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง
 2. จอภาพจะอยู่ที่หน้ารีบูทระบบ เครื่องจะพร้อมใน 45 วินาที หรือ นานกว่านั้น รอสักครู่

เมื่อเครื่องรีบูทเสร็จแล้วจะมีหน้าจอเป็นคำสั่งต่าง ๆ ดังนี้

PLATES – ใช้เลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ทั้งแบบจาก handy drive และ online

PROFILE – ใช้ปรับแต่งการตั้งค่า resin profile จากภายในเครื่อง

SETUP – ประกอบไปด้วยเมนูปิดเครื่อง รีบูทระบบ ละตรวจสอบสถานะเครื่อง

Z-AXIS – ใช้ในการปรับศูนย์ของแกน z (แกนขึ้นลง)

LCD TEST – เพื่อทดสอบว่าหน้าจอการฉายแสง uv มีการทำงานปกติหรือไม่

WIFI – ตั้งค่าการเชื่อมต่อ WIFI

การ Calibration เครื่องพิมพ์ หรือการตั้งค่าปรับศูนย์

คือการตั้งค่าฐานพิมพ์ที่เคลื่อนที่ภายในแนวแกน Z ให้เริ่มต้นพิมพ์โดยแนบสนิทพอดีกับจอฉายแสงยูวี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เช่น ชิ้นงานพิมพ์ไม่ติดฐานพิมพ์

เมื่อไรที่ควรทำ Calibration

 • ครั้งแรกที่เปิดใช้เครื่องพิมพ์
 • หลังจากเปลี่ยนหน้าจอการฉายแสงใหม่
 • เมื่อการตั้งค่าแกน Z ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้งานพิมพ์เสีย
 • หลังจากเมื่อมีการขนย้ายเครื่องระยะไกล ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากกับเครื่อง

วิธีการ calibration เครื่องพิมพ์

 1. นำถาดใส่เรซินออก และตรวจสอบให้ดีว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ อยู่บนจอ จากนั้นนำกระดาษมารองระหว่างฐานพิมพ์กับจอฉายแสง หรืออาจะใช้ A4 ตัดให้พอดีกับหน้าจอวางบนจอ LCD ดังรูป

ในหน้าจอเมนูเลือก Z-AXIS เมื่อเข้ามาในเมนูแล้วให้กดไอคอนรูปจุดทางด้านขวา

2. คลายสกรูทั้ง 4 ตัวที่ด้านข้างของฐานพิมพ์ ให้หลวม แต่ไม่คลายจนหลุดออกมาจากฐานพิมพ์

จากนั้นกด NEXT ฐานพิมพ์จะค่อยเคลื่อนที่ลงมาจนแนบสนิทกับหน้าจอฉายแสงโดยที่มีกระดาษคั่นอยู่จากนั้นใช้ประแจหกเหลี่ยมไขสกรูกลับให้แน่นเหมือนเดิม โดยไขสลับให้แน่นในแนวทะแยง กดฐานพิมพ์เบาๆ ขณะไข เพื่อให้มั่นใจว่ากระดาษ A4 นั้นยังอยู่นิ่งและเคลื่อนที่ไม่ได้

3.จาดนั้นกด DONE ฐานพิมพ์จะเคลื่อนที่กลับสู่ด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้นการ calibration

การตั้งค่า Resin Profile

คือ การตั้งค่าชุดคำสั่งในการพิมพ์ เช่น เวลาการฉายแสง ความหนาชิ้นงาน และความเร็วการเคลื่อนที่ของฐานพิมพ์ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับเรซินที่ใช้ในการพิมพ์ หรือลักษณะชิ้นงานที่ทำ โดยเราจะเพิ่ม Resin Profile ด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. เชื่อมตัวเครื่องพิมพ์กับอินเตอร์เนตผ่านสายเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือที่เสียบรับ WIFI
 2. ใส่เลข IP address ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอเครื่อง ลงไปในเว็ปบราวเซอร์

3. ในเว็ปบราวเซอร์ กดเลือกที่ Profile ในแถบด้านบน

4. เพิ่ม resin profile ใหม่โดยใส่ชื่อ และตั้งค่าโปรไฟล์ตามที่เราต้องการ โดยชื่อโปรไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เรายังสามารถตั้งค่า resin profile ผ่านขั้นตอนการสไลซ์ไฟล์ได้เลย (แนบชุดคำสั่งมากับไฟล์เลย) ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าวิธีดังด้านบนครื่องพิมพ์เพียงอย่างเดียว

วิธีการสร้างไฟล์เพื่อสั่งพิมพ์งาน

เมื่อคุณมีไฟล์โมเดลสามมิติของคุณแล้ว (นามสกุล .stl) ก่อนจะพิมพ์ชิ้นงานออกมาได้ต้องผ่านโปแกรมสไลซ์เซอร์เพื่อให้เครื่องพิมพ์รู้ก่อนว่าจะต้องพิมพ์ชิ้นงานด้วยค่าต่าง ๆ เท่าไรซึ่งการตั้งค่าที่แตกต่างกันล้วนส่งผลต่อความละเอียดของชิ้นงานด้วย รวมทั้งการสร้าง support ให้ชิ้นงาน เพื่อให้งานของคุณออกมาสมบูรณ์ที่สุด เราจึงต้องใช้โปรแกรมสไลซ์เซอร์ในการสร้าง support และทำให้กลายเป็นไฟล์ที่เครื่องพิมพ์สามารถอ่านได้

ซึ่งโปรแกรมนี้มีให้เลือกมากมายโดยถ้าคุณใช้ Phrozen โปรแกรมที่ให้มาอยู่แล้ว คือ PZslicer โปรแกรมอื่นๆ เช่น ChiTuBox สำหรับเครื่องอย่างเช่น Elegoo Mars

การใช้โปรแกรม PZslicer เพื่อเตรียมไฟล์สร้างชิ้นงาน

 1. เมื่อเปิดโปรแกรมมาจะมีหน้าต่าง Printing setup ให้เราเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของ Phrozen ที่เราใช้ (Printer Model) เลือก Phrozen Shuffle 4K วัสดุหรือเรซินที่เราใช้ (Mateial) ความหนาแต่ละชั้น (Layer Thickness) เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กด Apply

2. ในเมนู System Settings
    File Path : ที่ที่เราต้องการให้บันทึกไฟล์สไลซ์
    Language: ภาษาที่เราต้องการ
    Support: เลือกชนิด Support ของชิ้นงาน
    กด OK เพื่อตกลงการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลง

3. เมื่อต้องการนำไฟล์โมเดลสามมิติเข้ามาไสไลซ์ ให้กดที่ไอคอนรูปแฟ้มด้านซ้ายมือด้านบน และค้นหาตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการ

เทคนิคการใช้มุมมองในโปรแกรม

 • ใช้ปุ่มเมาส์ตรงกลางในการหมุนหน้าจอดูชิ้นงานแบบสามมิติ
 • คลิ้กขวาที่เมาส์เพื่อใช้ในการเลื่อนหน้าจอดูชิ้นงาน

4. เมื่อเราเลือกชิ้นงานได้แล้ว ชิ้นงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการสร้าง support เพื่อรองรับส่วนที่ยื่น เริ่มที่เลือกที่ไอคอนดังรูป

5. กด advanced เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม  เช่น ปรับตั้งค่าฐานรองชิ้นงานที่ Base Thickness ระยะที่แนะนำคือ 1.0 mm หรือมากกว่าน้อยกว่าแล้วแต่ชิ้นงานของเรา

6. ในเมนู support เราสามารถเลือกโครงสร้างได้สองรูปแบบคือ general และ structure โดยแบบ structure เป็น support ที่ซับซ้อน และแข็งแรงกว่าซึ่งใช้เรซินมากกว่าเล็กน้อย โดยทั่วไปแบบ general ก็เพียงพอกับชิ้นงานขนาดไม่ใหญ่มาก

7. กด Generate All เพื่อสร้าง support อย่างอัตโนมัติตามค่าที่เราตั้งไว้

นอกจากนั้นสามารถเลือกคำสั่ง internal support เพื่อสร้าง support ภานในชิ้นงานที่มีลักษณะกลวงได้ด้วย

8. เรายังสามารถสร้าง support ได้เองเนื่องจากบางครั้งการให้โปรแกรมสร้าง support แบบอัตโนมัติอาจจะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ เราควรตรวจสอบเองอีกครั้ง อาจจะเพิ่มหรือลบ support บางส่วนตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน โดยการกด Edit Support จะทำให้เข้าสู่โหมดผิวแบบจุด ซึ่งเราสามารถเพิ่ม support ได้โดยการคลิ้กเมาส์ซ้าย ในจุดที่เปลี่ยนสีของโมเดล หรือคลิ้กอีกเพื่อนำ support ที่ไม่ต้องการออก โดยทุกครั้งที่มีการแก้ไขต้องกดที่ Edit Support อีกครั้งเพื่อบันทึกค่า

9. เราสามารถดูโมเดลแต่ละชั้นได้ด้วยการเลื่อนแถบด้านบน

10. เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดที่ไอคอนดังรูปเพื่อบันทึกไฟล์ และเตรียมสไลซ์ เราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ยกเว้นตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไม่สามรถเปลี่ยนได้ที่ขั้นตอนนี้ จากนั้นกด Save โปรแกรมจะสไลซ์ไฟล์ซึ่งใช้เวลาสักครู่ แสดงในกรอบ Remaining Time ยิ่งไฟล์ใหญ่ยิ่งสไลซ์นาน

หลังจากที่สไลซ์เสร็จจะได้ไฟล์ .phz บันทึกใส่ USB หรืออัพโหลดออนไลน์ เพื่อนำไปพิมพ์ต่อไป

การอัพโหลดไฟล์ และพิมพ์ชิ้นงาน

มีวิธีการอัพโหลดไฟล์สองแบบคือ ผ่านทาง USB และ ผ่านทางอินเตอร์เนต

อัพโหลดผ่านทาง USB

 1. ไฟล์ที่อัพโหลดต้องเป็นนามสกุล .phz หรือ .zip เท่านั้น เสีย USB ที่ด้านหลังของเครื่อง จากนั้นเลือกที่ PLATES

2. จากนั้นเลือกที่ไอคอนรูป USB ที่มุมขวาบนของจอ เลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดเข้าเครื่องพิมพ์ของเรา

อัพโหลดผ่านทางอินเตอร์เนต

 1. ต่อเครื่องพิมพ์สามมิติกับอินเตอร์เนตผ่านทาง สายเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือ WIFI  และนำ IP address ที่อยู่บนหน้าจอเครื่องพิมพ์ไปค้นหาในเว็ปบราวเซอร์

2. จะเข้าสู่เว็ปไซต์ดังรูป เลือกที่แถบเมนู PLATES

3.เลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ (นามสกุล .phz หรือ .zip) และกด upload file โดยชื่อไฟล์ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

การสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่านทาง USB

 1. กดที่ PLATES เพื่อเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ และกดที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการพิมพ์

2. ตรวจสอบรายละเอียดชื่อไฟล์ที่จะพิมพ์, จำนวนเลเยอร์, โปรไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ กดเครื่องหมายถูก เพื่อทำการพิมพ์

เราสามารถปรับเปลี่ยนโปรไฟล์การพิมพ์ได้โดยเลือกที่เครื่องหมาย + – ทั้งโปรไฟล์จากเครื่องที่เราลงไว้ หรือ โปรไฟล์ Run-Gcode ที่มาเองกับไฟล์ กด  O เพื่อยืนยันการเลือก

การสั่งพิมพ์ชิ้นงานผ่านทาง internet

 1. พิมพ์ IP address ลงในเว็ปบราวเซอร์ แล้วเลือกที่เมนู PLATES

2.  กด select file เพื่อเลือกไฟล์และกด PRINT เพื่อเริ่มกระบวณการพิมพ์ โดยกด UPDATE เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์

ข้อปฎิบัติเมื่อเริ่มการพิมพ์ชิ้นงาน

 • สวมถุงมือ  และหน้ากากกันสารเคมีเสมอ สวมเสื้อผ้ามิดชิด ระหว่างขั้นตอนการพิมพ์
 • เรซินเป็นสารเคมี ถ้ารู้สึกแพ้หรือระคายเคืองระหว่างการใช้ หรือเผลอรับประทานควรรีบไปพบแพทย์ที่อยู่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
 • เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับเรซินโปรดล้างออกให้สะอาด ถ้าการแพ้หรือระคายเคืองควรรีบไปพบแพทย์ที่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด
 • เก็บรักษาเรซินให้ห่างจากเด็ก
 • เขย่าขวดเรซินเสมอก่อนนำมาใช้งาน
 • เทเรซินไม่ควรเกินความสูงครึ่งหนึ่งของถาดเรซิน
 • คนเรซินให้สม่ำเสมอก่อนเริ่มกระบวณการพิมพ์ทุกครั้ง
 • ดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่น หรือเรซินที่แข็งตัวค้างอยู่ในถาดเรซินก่อนเริ่มพิมพ์
 • ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่ควรเกิน 25-30 องศาเซลเซียส
 • ถ้าต้องการเติมเรซินระหว่างกระบวณการพิมพ์ควรเติมเมื่อแสงยูวีดับ ขณะฐานพิมพ์กำลังยกขึ้น
 • ทำความสะอาดเรซินเสมอเมื่อหกใส่ส่วนอื่นของเครื่อง โดยปิดเครื่องก่อน
 • เนื่องจาก Phrozen Transform มีขนาดฐานพิมพ์ที่ใหญ่ทำให้พิมพ์ชิ้นงานได้เยอะ หรือขนาดใหญ่ ควรระวังการใส่ปริมาณเรซินให้พอดี เพื่อไม้ให้เกิดความเสียหานกับชิ้นงานที่จะพิมพ์

ขั้นตอนหลังพิมพ์เสร็จ

การทำความสะอาดชิ้นงาน

 • ใช้ที่ขูดแบบโลหะในการแซะชิ้นงานออกจากฐานพิมพ์ สวมใส่ถุงมือเสมอ และระมัดระวังระหว่างขั้นตอนการแกะชิ้นงานออกด้วยที่ขูดแบบโลหะ
 • ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยแอลกอฮอล์ IPA อาจนำไปแช่สักครู่ประมาณ 1 นาที จนไม่มีเรซินที่ยังไม่แข็งตัวเหลือติดชิ้นงาน
 • วางชิ้นงานทิ้งไว้ปล่อยให้แห้ง หรืออาจใช้เครื่องเป่าลมช่วยเพื่อให้ได้ผิวที่รายละเอียดคมชัด
 • นำไปเข้าตู้อบยูวี ถ้าต้องการให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้น รายละเอียดคมชัดขึ้น

วิดิโอแนะนำการพิมพ์แบบเรซิน และขั้นตอนการล้างชิ้นงาน

การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์สามมิติ

 • การปิดเครื่องอย่างปลอดภัย กด Shutdown จากหน้าจอก่อนปิดสวิชต์ด้านหลังเสมอ
 • ปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาด ฐานพิมพ์ ถาดเรซิน เสมอเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่อาจจะสร้างความเสียหายกับตัวเครื่องได้
 • ทำความสะอาดฐานพิมพ์โดยนำชิ้นงานที่เสร็จแล้วออกก่อน เช็ดให้สะอาดด้วยแอลกฮอล์จนกระทั่งไม่มีเรซินเหลือ
 • เก็บเรซินในขวดทึบแสง ปิดแน่นมิดชิด ในที่มืด และเย็น เทใส่ขวดโดยใช้กรวย และกระดาษกรองช่วยในการเทกลับใส่ขวด *เก็บเรซินเหลือ กับเรซินใหม่ ให้อยู่คนละขวดกัน*
 • ทำความสะอาดถาดใส่เรซิน โดยใช้กระดาษทิชชู่ซับแอลกอฮอล์ IPA เช็ดจนกระทั่งไม่มีเรซินเหลืออยู่
 • ตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียส เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 • เปิดเครื่องแล้วค้างอยู่หน้าจอรีบูทระบบนาน

วิธีแก้ไข ปกติจะใช้เวลาโหลดก่อนเข้าหน้าจอการทำงานครั้งแรกเป็นปกติอยู่แล้วประมาณ 45 วินาที หรือมากกว่านั้นถึง 4-5 นาที โปรดรอสักครู่

 • เปิดเครื่องแล้วยังค้างอยู่หน้าจอบูทแม้รอแล้วมากกว่า 5 นาที
วิธีแก้ไข ลองปิดแล้วเปิดสวิชต์ที่ด้านหลังเครื่องใหม่อีกครั้งแล้วจะกลับมาทำงานได้ปกติ
 • ถ้ายังค้างที่หน้าจอรีบูทระบบแม้รอสักครู่แล้ว หรือเปิดแล้วปิดเครื่องใหม่หลายครั้ง
วิธีแก้ไข อาจจะต้องทำการ Format ระบบใหม่โดยใช้ SD card โดยมีวิธีแก้ไขอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป
 • ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานไม่ติดฐาน ผิวไม่เรียบเนียน ชิ้นงานเบี้ยว แตกหัก

วิธีแก้ไข สามรถดูได้ที่แถบ support ในเว็ปไซต์ syn-innovation.com และเลือก ปัญหาที่พบบ่อยของเครื่อง SLA หรือ FAQ สำหรับ Resin 3D Printer

 •  กระแสไฟฟ้าที่เสียบให้พลังงานกับเครื่องพิมพ์ไม่เสถียร ตกบ่อย ทำให้เครื่องรีบูทนาน ไม่เข้าหน้าจอทำงาน
วิธีแก้ไข ควรจัดหาแหล่งให้ไฟฟ้าสำรองเพื่อป้องกันไฟตก ไฟกระตุกซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับพิมพ์ชิ้นงานสามารถดูวิธีแก้ไขได้ คลิ้กที่ปุ่มด้านล่าง

ปัญหาการ เปิด/รีบูท เครื่องไม่ติด

เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอาการคือจะค้างอยู่ที่หน้าจอรีบูท ไม่สามารถเข้าหน้าจอเมนูหลักได้ มีวิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่ามีกำลังไฟเพียงพอ เนื่องจากบางแหล่งจ่ายไฟของบางท่าน ไม่เสถียร มีการการกระตุกและอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดการกระชากไฟ และเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวตามมาได้ ควรเตรียมแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกทีเพื่อการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในอนาคตเมื่อเกิดไฟดับหรือกระตุก ชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการพิมพ์จะไม่เสียหายด้วย
 • เมื่อท่านมั่นใจแล้วว่ามีแหล่งจ่ายไฟที่เสถียร แต่ยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นคือรีบูทเครื่องไม่ติด ไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้ อาจจะลองเปิดปิดสวิทช์ที่หลังเครื่องพิมพ์และรอรีบูทอีกครั้งเป็นเวลาสักครู่
 • เมื่อท่านได้ลองแก้ไขด้วยสองวิธีที่กล่าวมาข้างต้น แต่ยังคงไม่สามารถรีบูทเครื่องและใช้งานเครื่องได้ การลงเฟิร์มแวร์ใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่กล่าวมาได้ โดยมีขั้นตอนแรกคือ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ SD Image ตามรุ่นของเครื่อง Phrozen ที่ท่านใช้ได้จากลิงค์นี้ http://fs1.phrozen3d.com/?fbclid=IwAR1B3rXA-Zson7sS1ukykcR8Ht8gMWg0ZhijeMAuyrswyBCvkSW1ilvGCog                                                                           โดยนำไฟล์ที่ได้ ทำการ format นำใส่ micro SD card                                                                                                     เพื่อนำ micro SD cardไปเสียบที่หลังเครื่องพิมพ์ และกดสวิทช์เปิดเครื่องเพื่อรีบูทเครื่องใหม่อีกครั้ง                             โดยวีธีดังกล่าวสามารถปฎิบัติได้ตามวิดิโอด้านล่าง

การตั้งค่าเรซินในการพิมพ์

โดยการตั้งค่าเรซินโปรไฟล์ที่จะแสดง ใช้โปรแกรม Chitubox ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ Open Source ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และยังเป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน 

HD resin/ Phrozen TR250LV

50 micron 

100 micron

การตั้งค่าโดยใช้ PZ Slicer Pro

การตั้งค่าจะเข้าจากแถบเมนู file>configuration>เลือกรุ่นของเครื่อง Phrozen ที่กำลังใช้งาน>เลือกแถบ Print Profile
จากนั้นสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ตามรูปภาพที่แสดงด้านล่าง

HD resin/ Phrozen TR250LV

50 micron

100 micron

เรซินชนิดอื่นๆ สำหรับ Phrozen Transform สามารถตั้งค่าได้ดังรูป

หรือสามารถดูเพิ่มเติมได้โดยกดปุ่มด้านล่าง