• sales
 • 064-931-9191
 • admin@sync-innovation.com
 • support
 • 095-778-1204
 • support@sync-innovation.com
 • mon-sat 8:00-18:00

Engineering 3D Printer สำหรับงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ

เครื่อง 3D Printer สำหรับงานด้านวิศวกรรม (Engineering) ต้องการเครื่องที่รองรับวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกว่า PLA เช่น ABS PC Nylon PP หรือ Composite แตกต่างกันออกไป ขึ้นกับการลักษณะงาน ซึ่งวัสดุกลุ่มดังกล่าวต้องการเครื่องที่มีคุณภาพของชิ้นส่วน และการประกอบที่ดีกว่าเครื่องทั่วๆไป ตามท้องตลาด รวมทั้งมีฟังก์ชั่นครบครัน เพื่อไม่ให้การทำงานติดขัด

ข้อพิจารณาการเลือกซื้อเครื่อง 3D Printer

 • อย่างน้อย 30×30 cm (FDM) 
 • 19×12 cm ในกรณีของเครื่องเรซิน LCD  3D Printer
 • 20×20 cm ในกรณีของเครื่องเรซิน SLA  3D Printer

FDM

 • ABS PC Nylon งานขนาดไม่เกิน 20 cm ควรใช้เครื่องที่มีฝาครอบปิด ควบคุมอุณหภูมิ ให้คงที่ หัวฉีดควรทำอุณหภูมิได้ 300 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย
 • หากชิ้นงานใหญ่กว่า 20 cm ควรเป็นเครื่องที่มีระบบทำความร้อนภายในเครื่อง (Heating Chamber) อย่างน้อย 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้ชิ้นงานแข็งแรง พิมพ์ได้สมบูรณ์
 • สำหรับวัสดุ PEEK Ultem PEI  ควรเลือกเครื่องระดับอุตสาหกรรม ใช้ชิ้นส่วนคุณภาพ หัวฉีดควรทำอุณหภูมิได้ 450 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย

Resin

 • ควรรองรับเรซินกลุ่มวิศวกรรม เช่น Tough PP หรือ ABS resin ที่มีความแข็งแรงกว่าเรซินทั่วไป
 • ความละเอียดในระดับ 50 ไมครอน ขึ้นไป หรือกรณีงานใหญ่ ควรมีหัวพิมพ์รองความละเอียด 400-600 ไมครอนขึ้นไป
 • มีระบบพิมพ์ต่อจากไฟดับ ระบบตรวจจับเส้นหมด ระบบติดตามการพิมพ์ออนไลน์ หรือ Cloud
 • โครงสร้างแข็งแรง เป็นระบบปิดป้องกันกลิ่นและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

ตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม

เครื่อง 3D Printer ที่เหมาะสม

วัสดุวิศวกรรมสำหรับเครื่อง 3D Printer

3D Printing Materials

3D printer PAEK filament

Poly aryl ether ketone (PAEK) PAEK เริ่มถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี 1970 มีชื่อเต็มว่า “Poly aryl ether

อ่านต่อ
3D Printing Materials

Review แนววิศวกรรม เส้นพลาสติกสำหรับเครื่อง FDM 3D Printer

3D Printer Filament จะมีสมบัติทางกลของวัสดุเส้นพลาสติกที่สามารถจับต้อง มองเห็น และพิสูจน์ได้ง่าย การทดลองบางอย่างมี Maker หลายๆท่านทำเครื่องวัดขึ้นมาเองได้ไม่ยาก ถึงแม้อาจจะคลาดเคลื่อนจากมาตรฐานไปบ้าง แต่ก็เปรียบเทียบกันภายในได้ดี (in-house

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printer Keep the environment

Eco-Friendly 3D Printing 3D Printer หรือการพิมพ์ 3 มิติมาพร้อมกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายและการใช้พลาสติกในปริมาณมาก แต่ทุกคนก็พยายามทำอย่างดีเยี่ยมเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมจากการใช้การพิมพ์ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลพลาสติกในปริมาณมากพร้อมกับขยะพลาสติกอื่น

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printing STEM Learning

STEM Learning (Science Technology Engineering and Mathematics Learning) คือ องค์ความรู้ วิชาการ และแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงและสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ
Engineering part from SLA 3D Printer
3D Printing Materials

เรซิ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer Resin) มีกี่ชนิด เลือกใช้อย่างไร

Resin โดยทั่วไป 3D printer resin เป็นการพิมพ์จากสารละลายของเหลว ด้วยกระบวนการพิมพ์ SLA (Stereolithography) ซึ่งของเหลวที่ว่านี้ก็คือ “เรซิ่น” นั่นเอง

อ่านต่อ
3D Printing Technology

ชิ้นส่วนจากเครื่อง 3D Printer แทนชิ้นส่วนจากการผลิตทั่วไป ได้หรือไม่

3D Printer กับการผลิตในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การที่จะหาซื้อเครื่อง 3D Printer หรือใช้บริการพิมพ์ 3 มิติ ไม่ใช่เรื่องยากเลย ในประเทศไทยเองก็มีผู้จำหน่ายอยู่จำนวนมาก

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printing Silicone and PU

Silicone กับ PU ต่างกันอย่างไร Silicone and PU มีหนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญระหว่างซิลิโคนและโพลียูรีเทน นั่นก็คือองค์ประกอบทางเคมี ซิลิโคน (Silicone) เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วย

อ่านต่อ
3D Printing Materials

3D Print Diamond

Diamond หรือ เพชร ชื่อที่เราเรียกกันจนคุ้นชินเป็นชื่อแก้วที่แข็งที่สุด มีการหักเหแสงมากที่สุดจึงมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่น ๆ ใช้ทำเครื่องประดับ หรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้ตัดของแข็ง เป็นต้น ซึ่งการขึ้นรูปแบบดั้งเดิมจะใช้ช่างฝีมือในการเจียระไนเพชร

อ่านต่อ
Door Handle by HP Fusion Jet
3D Printing Materials

การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer

ทำไมต้องทราบความแข็งแรงของชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printer เครื่อง 3D Printer หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะขึ้นสร้างชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ
3D Design

การหาค่าขนาด การสวมประกอบที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ผลิตจาก 3D Printer

การออกแบบสำหรับงานสวมประกอบสำหรับบุคคลทั่วไป พื้นฐานการออกแบบงานสวมประกอบ (Fitting, Assembly) ระหว่างชิ้นงาน 2 ชนิด คือ ต้องเผื่อขนาดการสวมประกอบทุกครั้ง ภาษาช่างใช้คำว่า สวมอัด สวมคลอน

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printer Hydroponics Soilless Plant Cultivation

Hydroponics Soilless Plant Cultivation เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดิน และเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกพืชด้วยน้ำซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้สารละลายธาตุอาหารในน้ำโดยไม่ต้องการดิน พืชจะใช้รากในการดูดสารละลายในน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารเท่านั้นโดยจะถูกส่งไปยังพืชผ่านทางระบบน้ำหยดหรือระบบสระว่ายน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ มีประโยชน์ในเรื่องการเก็บเกี่ยวที่ง่ายมากขึ้น การควบคุมสารอาหารและระดับ pH รวมถึงการใช้น้ำน้อยลงเพราะสิ่งที่ไม่ได้ถูกดูดซึมโดยรากพืชนั้นจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการผ่านระบบเดิม

อ่านต่อ
Fun 3d Printing design to try
3D Printing Technology

รวมไอเดียความสนุกจาก 3D Printing

ไม่เพียงเปลี่ยนวิธีการผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรมเท่านั้น 3D Printing ยังเข้าสู่กระบวนการทำงานของวิศวกร งานอดิเรก การศึกษา การสร้าง 3D Model มีวิธีการต่างๆ มากมาย บทความนี้ขอเน้นไปที่ไฟล์พื้นฐานทั่วไป

อ่านต่อ

ซื้อเครื่อง 3D Printer ระบบผ่อน

Contact us