Engineering 3D Printer สำหรับงานวิศวกรรมโดยเฉพาะ

เครื่อง 3D Printer สำหรับงานด้านวิศวกรรม (Engineering) ต้องการเครื่องที่รองรับวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกว่า PLA เช่น ABS PC Nylon PP หรือ Composite แตกต่างกันออกไป ขึ้นกับการลักษณะงาน ซึ่งวัสดุกลุ่มดังกล่าวต้องการเครื่องที่มีคุณภาพของชิ้นส่วน และการประกอบที่ดีกว่าเครื่องทั่วๆไป ตามท้องตลาด รวมทั้งมีฟังก์ชั่นครบครัน เพื่อไม่ให้การทำงานติดขัด

ข้อพิจารณาการเลือกซื้อเครื่อง Engineering 3D Printer

  • เลือกให้เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งาน การเลือกไซส์ที่ใหญ่เกินไปจะเปลืองทั้งต้นทุนและพลังงานที่ใช้

FDM

  • ABS PC Nylon งานขนาดไม่เกิน 20 cm ควรใช้เครื่องที่มีฝาครอบปิด ควบคุมอุณหภูมิ ให้คงที่ หัวฉีดควรทำอุณหภูมิได้ 300 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย
  • หากชิ้นงานใหญ่กว่า 20 cm ควรเป็นเครื่องที่มีระบบทำความร้อนภายในเครื่อง (Heating Chamber) อย่างน้อย 80 องศาเซลเซียส เพื่อให้ชิ้นงานแข็งแรง พิมพ์ได้สมบูรณ์
  • สำหรับวัสดุ PEEK Ultem PEI  ควรเลือกเครื่องระดับอุตสาหกรรม ใช้ชิ้นส่วนคุณภาพ หัวฉีดควรทำอุณหภูมิได้ 450 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย

Resin

  • ควรรองรับเรซินกลุ่มวิศวกรรม เช่น Tough PP หรือ ABS resin ที่มีความแข็งแรงกว่าเรซินทั่วไป
  • ความละเอียดในระดับ 50 ไมครอน ขึ้นไป หรือกรณีงานใหญ่ ควรมีหัวพิมพ์รองความละเอียด 400-600 ไมครอนขึ้นไป
  • มีระบบพิมพ์ต่อจากไฟดับ ระบบตรวจจับเส้นหมด ระบบติดตามการพิมพ์ออนไลน์ หรือ Cloud
  • โครงสร้างแข็งแรง เป็นระบบปิดป้องกันกลิ่นและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่

ตัวอย่างงานด้านวิศวกรรม

Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ

เครื่อง 3D Printer ที่เหมาะสม

บทความวัสดุวิศวกรรมสำหรับเครื่อง 3D Printer

vacuum forming cover
3D Printing Technology

การออกแบบแม่พิมพ์จากเครื่อง 3D Printer เพื่อใช้กับเครื่อง Vacuum Forming

เทคโนโลยีหรือเทคนิคของกระบวนการ Vacuum forming เป็นกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและใช้ความดันสูญญากาศเป็นหลักสำคัญ อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรละเลย คือ การออกแบบแม่พิมพ์เพื่อใช้งาน 3D Printed Vacuum Forming Design

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Technology

3D Printer Keep the environment

Eco-Friendly 3D Printing 3D Printer หรือการพิมพ์ 3 มิติมาพร้อมกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายและการใช้พลาสติกในปริมาณมาก แต่ทุกคนก็พยายามทำอย่างดีเยี่ยมเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมจากการใช้การพิมพ์ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลพลาสติกในปริมาณมากพร้อมกับขยะพลาสติกอื่น

อ่านต่อ
Door Handle by HP Fusion Jet
3D Printing Materials

การวัดความแข็งแรงของชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer

ทำไมต้องทราบความแข็งแรงของชิ้นงานจากเครื่อง 3D Printer เครื่อง 3D Printer หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะขึ้นสร้างชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Design

การหาค่าขนาด การสวมประกอบที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่ผลิตจาก 3D Printer

การออกแบบสำหรับงานสวมประกอบสำหรับบุคคลทั่วไป พื้นฐานการออกแบบงานสวมประกอบ (Fitting, Assembly) ระหว่างชิ้นงาน 2 ชนิด คือ ต้องเผื่อขนาดการสวมประกอบทุกครั้ง ภาษาช่างใช้คำว่า สวมอัด สวมคลอน

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Materials

3D Print Rubber

3D Print Rubber ในความเป็นจริงแล้วเรายังไม่พบความเป็นไปได้ไหมที่จะพิมพ์ยางด้วยการพิมพ์ 3 มิติ จาก 3D Printer เนื่องจากยางเป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว โดยธรรมชาติของยางนั้น เมื่อยางผ่านกระบวนการวัลคาไนเซชัน

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Technology

3D Printer Hydroponics Soilless Plant Cultivation

Hydroponics Soilless Plant Cultivation เป็นการปลูกพืชแบบไร้ดิน และเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกพืชด้วยน้ำซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้สารละลายธาตุอาหารในน้ำโดยไม่ต้องการดิน พืชจะใช้รากในการดูดสารละลายในน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารเท่านั้นโดยจะถูกส่งไปยังพืชผ่านทางระบบน้ำหยดหรือระบบสระว่ายน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ มีประโยชน์ในเรื่องการเก็บเกี่ยวที่ง่ายมากขึ้น การควบคุมสารอาหารและระดับ pH รวมถึงการใช้น้ำน้อยลงเพราะสิ่งที่ไม่ได้ถูกดูดซึมโดยรากพืชนั้นจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการผ่านระบบเดิม

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Materials

3D Printer ULTEM filament

PEI มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Polyetherimide” หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้า ULTEM ซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทเจนเนอรัล อิเล็กทริก โดยเป็นวัสดุพลาสติกวิศวกรรม high-performance ประเภทเทอร์โมพลาสติก ที่มีความทนทานสูงมาก สามารถที่จะทนต่อความร้อนได้เป็นเวลานาน

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Materials

3D printer PAEK filament

Poly aryl ether ketone (PAEK) PAEK เริ่มถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี 1970 มีชื่อเต็มว่า “Poly aryl ether

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Technology

3D Printer Tissue

Print tissues ในปัจจุบันมักจะเป็นการพิมพ์งานทางชีวภาพ สามารถใช้ในการพิมพ์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เพื่อช่วยในการวิจัยยาและยาเม็ด อย่างไรก็ตามนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่มีตั้งแต่การพิมพ์ทางชีวภาพของเซลล์ หรือเมทริกซ์นอกเซลล์ ที่พิมพ์ 3 มิติ ในแบบชั้นเจล ทีละชั้น

อ่านต่อ
Engineering part from SLA 3D Printer
3D Printing Materials

เรซิ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer Resin) มีกี่ชนิด เลือกใช้อย่างไร

Resin โดยทั่วไป 3D printer resin เป็นการพิมพ์จากสารละลายของเหลว ด้วยกระบวนการพิมพ์ SLA (Stereolithography) ซึ่งของเหลวที่ว่านี้ก็คือ “เรซิ่น” นั่นเอง

อ่านต่อ
ABS printing
3D Printing Materials

Engineering Plastic Materials in 3D Printing Technology

What is Engineering Materials ? วัสดุวิศวกรรมคืออะไร คำว่าวัสดุวิศวกรรม หรือ Engineering Materials นั้น แต่เดิมไม่ได้มีคำนิยามอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไป

อ่านต่อ
Engineering 3D Printer สำหรับงานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ
3D Printing Technology

ชิ้นส่วนจากเครื่อง 3D Printer แทนชิ้นส่วนจากการผลิตทั่วไป ได้หรือไม่

3D Printer กับการผลิตในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การที่จะหาซื้อเครื่อง 3D Printer หรือใช้บริการพิมพ์ 3 มิติ ไม่ใช่เรื่องยากเลย ในประเทศไทยเองก็มีผู้จำหน่ายอยู่จำนวนมาก

อ่านต่อ

Contact us