บริการทดสอบทางกล

บริการทดสอบสมบัติทางกล ด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine) สำหรับงานกลุ่มพอลิเมอร์ตามมาตรฐานสากล หรือการทดสอบเฉพาะทางที่ต้องจัดทำเครื่องมือพิเศษ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Tensile Test

บริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

Bending Test

บริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

Shear Test

บริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

Customize Test

บริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ติดต่อเรา