3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging มีเพื่อสำหรับบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งของเหล่าสามารถขนส่งได้ง่าย และถึงมือผู้ใช้ในสภาพที่สมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการสร้างต้นแบบ Packaging อย่างรวดเร็ว และทำการทดสอบ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ก่อนนำไปผลิตจริงในปริมาณมากๆ มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นต้นแบบที่ทำมาจากวัสดุใกล้เคียงกับของจริงนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดความคิดและแนวคิดในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ เนื่องจากให้ภาพที่ชัดเจนของรูปลักษณ์ ความรู้สึก และการทำงานของผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย การออกแบบบรรจุภัณฑ์จำนวนมากต้องมีการทำซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การออกแบบที่ต้องการ ซึ่งวัสดุพอลิเมอร์หรือพลาสติกในแบบ 3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

1. PP หรือ Polypropylene

พอลิโพรพิลีน (Polypropylene, PP) เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบัติทางกลที่ดี มีความแข็งและความต้านทานแรงดึงดี มีพื้นผิวที่ดี สามารถทนต่อกรด-ด่าง และตัวทำละลายอินทรีย์ น้ำหนักเบามาก โปร่งใส นิยมใช้ทำแพ็คเกจบรรจุอาหาร (Food Packaging) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตต้นแบบจำลองโดยอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตรวจสอบความสามารถในการใช้งานจริง และตรงตามกลุ่มการตลาดและผู้บริโภค การสื่อสารแนวคิดการออกแบบกับทีมการตลาดและอื่นๆ ถือเป็นหน้าที่หลัก เนื่องจากหลายฝ่ายต้องตรวจสอบและให้ข้อมูล เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการออกแบบและการเลือกวัสดุให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
3d printing PP filament
PP 3d filament property
pp 3d printer setting

(https://www.verbatim-europe.co.uk/en/prod/verbatim-pp-filament-175-mm–natural-55952/)

3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging

(https://3dprint.com/103212/3d-print-prototype-packaging/)

2. PE หรือ Polyethylene

พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) เป็นพลาสติกที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม Packaging ชิ้นส่วนรถยนต์ และอื่นๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น

  • ยืดหยุ่นได้ดี เหนียวมากที่อุณหภูมิต่ำ
  • มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดีมาก
  • ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีพอสมควร อากาศสามารถซึมผ่านได้ดี
  • เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี

ปัจจุบัน 3D Printer ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น สำหรับใช้เป็นทางเลือกและการทดลอง แม่พิมพ์แบบดั้งเดิมอาจมีราคาแพงมาก ดังนั้นผู้ผลิตที่สร้างผลิตภัณฑ์จึงสามารถใช้การพิมพ์ 3 มิติ เพื่อสร้างตัวเลือกต่างๆ มาทดสอบก่อนที่จะออกแบบขั้นสุดท้าย พลาสติกที่ใช้ในการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Filament มีหลายชนิด ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ Packaging ที่กำหนดเองได้ในราคาที่ต่ำลง

Evolv3D™ OBC (Olefin Block Copolymer)
pe filament resistance
POLYETHYLENE FILAMENT
3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging
3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging

(https://www.3dxtech.com/engineering-grade-filaments/evolv3d-obc-polyethylene-copolymer-filament/)

3. PLA หรือ Polylactic acid

พอลิแลคติคแอซิด (Polylactic acid หรือ Polylactide ) หรือ  PLA  มีต้นทุนการผลิตที่ราคาถูกกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆ มีคุณสมบัติค่อนข้างดี จึงส่งผลให้ PLA ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น สามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ Packaging เป็นต้น มีการเพิ่มนวัตกรรมผ่าน การวิจัยและพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผู้ผลิต และตอบโจทย์ลูกค้าได้สูงสุด ทำให้ 3D Filament PLA มีจำหน่ายอย่างมากมาย และใช้งานกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติน้อยมาก 

packaging

(https://cults3d.com/en/3d-model/fashion/wedding-couple-topper)

packaging 3d printing

(https://www.silent-stones.nl/moderne-urnen/)

pla filament
PLA filament

4. PETG หรือ Polyethylene Terephthalate Glycol

โพลิเอทีลีน เทเรฟทาเลต ไกลคอล หรือ PETG เป็นวัสดุเดียวกับขวดน้ำดื่ม จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่มีกลิ่นเหม็น หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย ยังมีความเหนียวมากกว่า PLA รวมถึงทนร้อนได้ตั้งแต่ 75-110 °C จึงเหมาะสมในการใช้เป็น Packaging ชิ้นงานที่ต้องรับแรง มีการเจาะ ขัน หรือดัด 

การสร้างบรรจุภัณฑ์ภายนอกจากวัสดุี่ใกล้เคียงกับวัสดุที่จะใช้ผลิต  Packaging นั้นทำให้ได้สัมผัสสเมือนของจริง อีกทั้งยังสร้างแบบจำลองได้ไม่จำกัด การทำซ้ำ ปรับปรุง และแก้ไข ในแต่ละครั้งจะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น 

3D Printer setting
  • อุณหภูมิการพิมพ์ 240-260 °C
  • อุณหภูมิฐาน 90-100 °C
filament

ดังนั้นการทำต้นแบบ Packaging จากวัสดุที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับวัสดุจริงนั้นสามารถลดเวลาในการผลิตแบบจำลองสำหรับการตรวจสอบของกลุ่มการตลาดและผู้บริโภคได้อย่างมาก ในความเป็นจริงการประมาณการของตลาดที่จะสามารถผลิตออกจำหน่าย คือระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะถูกลดลง 6-8 สัปดาห์ 

การใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเดิมด้วยข้อจำกัดทางเทคนิค เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสอาหารที่มีหน้าที่พิเศษ ยังเป็นประเภทที่ต้องการใช้วัสดุในปริมาณมาก งานออกแบบกระบวนการผลิตระบบ Packaging หรือบรรจุภัณฑ์ยังเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมที่อิงข้อมูลการทดลองสูงมาก งานวิศวกรรมด้านเครื่องมือและกระบวนการแปรรูปอาหารยังคงเป็นแบบดั้งเดิม และมักมีความซับซ้อน ทำให้เทคโนโลยีจำนวนมากที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนี้ยังจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรโดยเฉพาะพลังงานค่อนข้างสูงมาก

package
Package

(https://www.iurban.in.th/inspiration/10-creative-product-packaging/)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

Natural Material ในเทคโนโลยี Selective Laster Sintering (SLS)

นิยามของวัสดุธรรมชาติในเทคโนโลยี SLS 3D Printing สำหรับบทความนี้อ้างอิงเฉพาะวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีวัสดุสำหรับธรรมชาติจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายคำศัพท์ที่ทำให้ผู้อ่านสับสนได้

อ่านต่อ
3D Printing Materials

ข้อมูลเทคโนโลยี Copper 3D Printing การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคต

วัสดุทองแดงหรือ Copper คืออะไร ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานมากและนานที่สุด มีสมบัติเด่นหลายอย่าง อาทิเช่น มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ราคา

อ่านต่อ