• sales
 • 064-931-9191
 • admin@sync-innovation.com
 • support
 • 095-778-1204
 • support@sync-innovation.com
 • mon-sat 8:00-18:00

วิธีการหาค่าเวลาฉายแสงเรซินในเครื่อง Phrozen Transform

ขั้นตอนการ Calibration

Phrozen Transfrom เป็นเครื่องเรซิน 3D Printer แบบ Open Materials ดังนั้นจึงสามารถใช้วัสดุของแบรนด์ หรือชนิดอะไรก็ได้ โดยปรับเปลี่ยนค่าเวลาการฉายแสง (Exposure time) ให้เหมาะสมกับวัสดุนั้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาค่าดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มผู้ใช้ของ Phrozen ได้ เขียนโปรแกรมสามารถทดสอบหาเวลาได้รวดเร็วภายในครั้งเดียว โดยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทดสอบทีละค่า

 • ข้อมูลต้นทาง “Phrozen Transform Resin Calibration
 • Download File จากลิ้งด้านบน โดยจะมีไฟล์การ Calibration แบ่งตามความละเอียดที่ต้องการ ตั้งแต่ 10-100 ไมครอน
 • จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมเครื่องให้พร้อม

 • Calibrate ฐานพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ระนาบ
 • ทดสอบการฉายแสงผ่าน LCD Test

2. ทดสอบการฉายแสงก่อนพิมพ์

 • อัพโหลดไฟล์ความละเอียดที่ต้องการทดสอบไปยังเครื่อง
 • ทดสอบการฉายแสงก่อนพิมพ์ (ไม่ต้องติดตั้งถาดเรซินและฐานพิมพ์)
 • เครื่องฉายแสงขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ โดยแต่ละชิ้นจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 6-20 วินาที

3. ทดสอบจริง

 • ติดตั้งฐานพิมพ์ ถาดเรซิน พร้อมใส่เรซินให้เรียบร้อย จากนั้นเริ่มต้น Calibrate ชิ้นงานจริง

การวิเคราะห์หาเวลาฉายแสงที่เหมาะสม

 • เนื่องจากไฟล์ทดสอบยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นการระบุเวลาฉายแสงแบบแน่นอน ยังทำได้ยากอยู่ เนื่องจากแยกความต่างของชิ้นงานไม่ได้ ส่วนผลที่ได้ให้พิจารณาดังนี้
 • ต้องมีชิ้นงานครบทุกส่วนไม่มีส่วนไหนหาย โดยเฉพาะแท่งวงกลมเล็กๆที่มุมซ้ายล่าง
 • แท่งวงกลมที่พิมพ์ขึ้น ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่อ่อน หรือเอน ไปทางใดทางหนึ่ง
 • ในส่วนของชิ้นงานสี่เหลี่ยม ต้องมีรูปทรงได้ฉากชัดเจน ไม่มีอาการบวมที่ฐาน
 • จากข้อมูลด้านบน เลือกค่าที่น้อยที่สุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
 • หลังจากได้ค่าเวลาฉายแสงที่เหมาะสมแล้ว ในกรณีที่พิมพ์ชิ้นงานขนาดใหญ่ พื้นที่พิมพ์เกิน 40% ทั้งหมด ควรเพิ่มเวลาฉายแสงที่ได้อีก 2-3 วินาที เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ตัวอย่างการฉายแสงที่ 5 วินาที

ชิ้นงานขึ้นไม่ครบ ส่วนแท่งเล็ก นิ่ม ไม่สามารถคงสภาพได้

ตัวอย่างการฉายแสงที่ 10 วินาที

ชิ้นงานขึ้นครบ มีความแข็งแรง ส่วนของสี่เหลี่ยมจะดูแข็งแรงได้มุมฉากเรียบร้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

3D Filament สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ Packaging

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging มีเพื่อสำหรับบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย เพื่อให้สิ่งของเหล่าสามารถขนส่งได้ง่าย และถึงมือผู้ใช้ในสภาพที่สมบูรณ์

อ่านต่อ
Fiber 3d printer desktop metal
3D Printing Technology

Desktop Metal Fiber เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรม

Desktop Metal Fiber เป็นเครื่องในกลุ่มของวัสดุคอมโพสิตพอลิเมอร์จาก Desktop Metal โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องการชิ้นส่วนที่มีขนาดเบา และมีความแข็งแรงสูง

อ่านต่อ