อุตสาหกรรมการผลิต Metal 3D Printer ในอนาคต

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อ 3D Printer เข้ามามีบทบาทสำคัญในสายงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลายในการใช้วัสดุประเภทต่างๆ เช่น พอลิเมอร์ เซรามิค โลหะ เป็นต้น ทั้งในด้านของธุรกิจ การศึกษา งานวิจัย การแพทย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานต้นแบบ รวมถึงในแง่ของทางอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่เพื่อการผลิตชิ้นงานโลหะ ที่เรียกกันว่า Additive Manufacturing ด้วยเทคนิคการพิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยใช้เส้นพลาสติกผสมผงโลหะ (Metal powder bound in plastic)

เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ ยังไม่ได้รับความนิยมในหมู่งานโลหะ เนื่องจากหากนำมาใช้การพิมพ์ชิ้นส่วนที่สามารถผลิตด้วย Machine Tools ชนิดอื่นหรือกระบวนปกติได้ จะทำให้ต้นทุนในการผลิตนั้นสูงขึ้นจากเดิมมาก จึงไม่มีความจำเป็นในการนำ Metal 3D Printer มาแทนที่ Machine Tools ที่มีอยู่

metal tool

(https://www.troteclaser.com)

metal tool 2

(http://www.davids.co.kr)

ในทางกลับกัน หากต้องการสร้างมูลค่าด้วยเครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ จึงต้องเป็นการออกแบบ และผลิตชิ้นงานที่มีแต่เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ เท่านั้นที่สามารถผลิตได้

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถแปรสภาพวัสดุการพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว  หมดปัญหาเรื่องฝุ่นผงจากกระบวนการพิมพ์ สามารถออกแบบให้มีความซับซ้อน และปรับค่าความละเอียดสูงได้ เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมยานยนต์ อวกาศ การบิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการความรวดเร็วและความแม่นยำในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหลักหรืออะไหล่

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังเติบโตไปอย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ด้วยวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการสร้างไฟล์ 3 มิติ ด้วยรูปทรงที่ออกแบบได้ตามต้องการ สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากนั้นนำเข้าเตาเผา และทำความสะอาดชิ้นงาน ใช้ระยะเวลาสั้น ก็จะได้ชิ้นงานโลหะที่มีคุณภาพสูง

สำหรับการผลิตชิ้นงานโลหะ เพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยพิมพ์ชิ้นส่วนปลายปีกที่ต้องทนความร้อนสูงด้วยโครงสร้างแบบผลึกขนาดใหญ่ และใช้โครงสร้างแบบผลึกขนาดเล็กในส่วนโคนปีกเพื่อเพิ่มความคงทนวัสดุ วัสดุทางการแพทย์ เช่น กระดูกเทียม วัสดุดามกระดูก อุปกรณ์หรือน็อต สำหรับฝังในกระดูก เป็นต้น ชิ้นงานเหล่านี้มักมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โครงสร้างแบบวัสดุรูพรุน (Porous Materials), โครงสร้างแบบหลายชั้น, โครงสร้างที่มีลักษณะซ้ำๆ  (Periodic Structure) เป็นต้น  สามารถกำหนดเป็นโครงสร้างที่สามารถผลิตได้จาก Metal 3D Printer ได้อย่างแม่นยำ และแข็งแรง

อุตสาหกรรมการผลิต Metal 3D Printer ในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

สนใจเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรามีเครื่องที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลเริ่มต้นจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน และวัสดุที่เหมาะสม เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Materials

Natural Material ในเทคโนโลยี Selective Laster Sintering (SLS)

นิยามของวัสดุธรรมชาติในเทคโนโลยี SLS 3D Printing สำหรับบทความนี้อ้างอิงเฉพาะวัสดุในกลุ่มพอลิเมอร์ (Polymer) ที่มีวัสดุสำหรับธรรมชาติจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันมีหลายคำศัพท์ที่ทำให้ผู้อ่านสับสนได้

อ่านต่อ
3D Printing Materials

ข้อมูลเทคโนโลยี Copper 3D Printing การใช้งาน และแนวโน้มในอนาคต

วัสดุทองแดงหรือ Copper คืออะไร ทองแดงเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้งานมากและนานที่สุด มีสมบัติเด่นหลายอย่าง อาทิเช่น มีค่าการนำไฟฟ้าสูง ราคา

อ่านต่อ