Search
Close this search box.

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

บทบาทของผู้พัฒนา Software

สำหรับเทคโนโลยี 3D Printing บริษัทด้าน Software ได้พัฒนามาพร้อมๆกัน ตั้งแต่ 30 กว่าปีที่แล้ว จากปกติที่มีแค่โปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อใช้งานเเพียงอย่างเดียว ก็เริ่มมีการพัฒนาและขยายขอบเขต จนเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมด้านการจำลอง หรือ Simulation การใช้งานจริง การช่วยบริหารการจัดการกระบวนการผลิต ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นบทความนี้จะแนะนำ บริษัทหรือชื่อ Software ที่เกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ให้เป็นข้อมูลกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยได้  แก่

 • การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
 • การเตรียมข้อมูลการพิมพ์ และบริหารการจัดการ
 • ความปลอดภัย

Design & Simulation

สำหรับโปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ อาจจะดูเป็นโปรแกรมทั่วไปที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่สำหรับโปรแรกมวิเคราะห์ทางวิศวกรรม หรือ Simulation ช่วยให้นักออกแบบสามารถที่จะจำลองการใช้งาน ของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นว่าเหมาะสมกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมจริงในระดับไหน โดยเป็นศาสตร์ขั้นสูงที่ยิ่งผู้ใช้มีความรู้และกำหนดตัวแปรได้ถูกต้องตามความเป็นจริง จะช่วยให้การ Simulation มีความแม่นยำสูงมาก

Dassault Systèmes

ผู้พัฒนาซอฟแวร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกรายหนึ่ง มี Ecosystem ที่ครบครันสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสมัยใหม่และ 3D Printing นั้น Dassault ได้นำเสนอโซลูชั่น 3D Experience Platform ที่ครับครันทุกขั้นตอน พร้อมผู้เชียวชาญเฉพาะด้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
ในด้านของการ Simuation สำหรับงานออกแบบผละผลิตโดย 3D Printing นั้น โปรแกรมของ Dassault ไม่ว่าจะเป็น Catia หรือ Solidworks นั้น ล้วนมีโมดูลวิเคราะห์สำหรับงานด้านโดยเฉพาะนี้ เช่น การคำนวนทางวิศวกรรมเพื่อลดปริมาณเนื้อของวัสดุของ Solidworks ที่ใช้คำว่า Topology Design ซึ่งช่วยให้ประหยัดเนื้อวัสดุ ลดเวลาในการผลิตได้อย่างมาก โดยมีความสามารถในการใช้งานเหมือนเดิม
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
Source: https://blog.trimech.com/topology-optimization-for-3d-printing
 • ในส่วนของ Platform 3D Printing หรือ Make นั้น ทางบริษัทได้ร่วมมือการผู้ให้บริการ 3D Printing service ทั่วโลก เพื่อให้บริการ
 • พาทเนอร์หลักของบริษัทสำหรับการผลิต เป็นกลุ่มแบรนด์ชั้นนำ เช่น Desktop Metal, 3D System, Prodway

Autodesk

อีกหนึ่งบริษัทด้านซอฟแวร์รายใหญ่ของโลก มีโซลูชั่นครบวงจร ทั้งงานด้านวิศวกรรม และสาขาอื่นๆ สำหรับ 3D Printing นั้น Autodesk เคยจำหน่ายเครื่องเรซิน 3D Printer ของตัวเองในชื่อ Autodesk Amber (ปัจจุบัน 2020 ไม่มีจำหน่ายแล้ว)

โดยส่วนของการสร้าง 3D Model นั้น แบ่งเป็น

 • เกมส์ หนัง TV VFX
 • อุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • จัดการไฟล์และ 3D Print โดยเฉพาะ
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

สำหรับการจัดการ 3D Model โปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้น Autodesk Netfabb ที่มีหลายบริษัทนำเอาไปใช้กับเครื่องของตัวเอง ทั้งเครื่อง Desktop จนไปถึงระดับอุตสาหกรรมหลายสิบล้านบาท ฟีเจอร์รวมคือ

 • Build preparation จัดเตรียมไฟล์ วางชิ้นงาน แปลงนามสกุล
 • Design optimization แก้ไข ปรับปรุง สร้าง support ชดเชยความคลาดเคลื่อน
 • Simulation การพิมพ์ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี Powder bed เพื่อดูผลจากการพิมพ์ และนับไปแก้ไขการออกแบบผลิตถัณฑ์ การวางชิ้น การสร้าง Support
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing
Generative Design by Netfabb (https://www.markchesterdesign.com/post/let-s-learn-netfabb-premium)

Start ups ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยี 3D Printing เริ่มเข้ามามีบทความในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ใช่เฉพาะการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แต่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใช้จริง ที่ต้องใช้แนวคิดใหม่ ทั้งเรื่อง รูปร่าง วัสดุ กระบวนการผลิต

เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟแวร์ด้าน simulation ทางวิศวกรรมอยู่แล้ว โดยในส่วนของงาน 3D Printing หรือ Additive Manufacturing จะใช้ชื่อว่า FLOW-3D AM เน้นไปที่เครื่องแบบบ laser powder bed fusion (L-PBF) Binder jetting และ Directed Energy Deposition (DED) โดยเฉพาะ เริ่มต้นใช้ในการเชื่อม (Laser Welding) แต่ปัจจุบันสามารถจำลองพฤติกรรมของผงขณะพิมพ์ขึ้นรูปได้แล้ว ส่วนใหญ่โปรแกรมจะอยู่ในส่วนของภาคการศึกษา งานวิจัยระดับสูง

Pre Processing & Slicing

เป็นบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมด้านการเตรียมไฟล์ก่อนการพิมพ์โดยเฉพาะ บางส่วนก็อยู่ในกลุ่มของบริษัทที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น Netfabb หรือ Topology

Materialise

นอกจากเป็นผู้นำด้าน Online Printing Service แล้วทาง Materialise ยังมีโปรแกรมชื่อ Magic 3D ที่ทำหน้าที่ครบวงจร ตั้งแต่เตรียม ตรวจสอบไฟล์ ขั้นตอนการ slice และมอนิเตอร์การใช้งานเครื่องพิมพ์ ส่วนที่น่าสนใจคงเป็น 3-Matic ที่ช่วยให้การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ได้อเหมาะสมมากขึ้น

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

Simplify3D

เป็นบริษัทที่พัฒนา Slicer สำหรับเครื่อง FDM 3D Printer โดยเฉพาะ โดยเน้นการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว ฟังก์ชั่นครบครัน ซึ่งสมัยนั้นล้ำหน้าผู้พัฒนารายอื่นไปพอสมควร ปัจจุบัน (2020) แทบไม่มีการอัพเดดแล้ว อย่างไรก็ตาม Simplify3D ยังเป็นโปรแกรม Slicer ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่ต้องการจัดการงานพิมพ์จำนวนมาก ขนาดใหญ่ จะเห็นประสิทธิภาพของการทำงานที่ลื่นไหลมากกว่าโปรแกรมอื่น

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

Cura

Cura พัฒนาโดย Ultimaker ผู้ผลิตเครื่อง FDM 3D Printer รายใหญ่ของโลก โดยเป็นโปรแกรมที่ Open Source ทำให้มีผู้พัฒนาหลายรายเอาพัฒนาปรับปรุงต่อให้กลายเป็นของตัวเอง เช่น Lulzbot Wanhao 3D Gence Qidi เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

Prusa Slicer

พัฒนาโดย Prusa มีพื้นฐานมาจากโปรแกรม Slic3r ปัจจุบันรองรับทั้งเครื่อง FDM และ SLA 3D Printer มีฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานครับครัน

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

Security

ในส่วนของโปรแกรมที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและลิขสิทธิ์นั้น ถือเป็นเรื่องใหม่ของวงการ 3D Printing โดยเฉพาะในไทย ซึ่งการอ้างสิทธิ์ หรือระบุของเขตความเป็นเจ้าของ ข้อมูล Digital นั้นยังคลุมเครือ รวมถึงความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล

ดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัส (encrypt) ข้อมูลทาง Digital ก่อนส่งผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  ภาพรวมคือระบบการผลิตของบริษัทที่ใช้งาน ต้องผ่าน Identify3D ก่อน ถึงจะส่งข้อมูลไปยังภายนอกได้ ซึ่งนอกจากจะติดตามได้แล้วว่าส่งไปที่ไหน ยังสามารถตามได้อีกว่าใครเป็นคนถอดรหัส (Decrypt)

 • Create a secure encrypted container or Digital Supply Item (DSI) for design and manufacturing files
  Digitally sign design and manufacturing files to protect integrity
 • Assign business rules within designs such as quantities, timing, authorized manufacturer
 • Assign manufacturing rules for machine type, build parameters, material choice, and production workflows
 • Works as standalone or integrates with CAD/CAM, PLM systems and digital part platforms
แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

เป็นระบบที่ผนวกเข้ากับระบบการผลิตทั้งหมด เพื่อดูแลข้อมูลความปลอดภัย ทั้งกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งกระบวนการ

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

อีกบริษัทที่พัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามและรักษาข้อมูลทั้งระบบการผลิต ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตเครื่อง 3D Printer ชั้นนำหลายราย เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า

แนะนำผู้พัฒนา Software ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3D Printing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดตามข่าวสารและบทความ

บทความน่าสนใจอื่นๆ

3D Printing Technology

รีวิวฟีเจอร์ Chitubox 2.0 กับฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องรู้

Chitubox 2.0 กับคู่แข่งมากขึ้น นอกจากการแข่งขันด้านการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ๆ แล้ว ด้านโปรแกรมกลุ่ม Slicer ก็มีผู้เล่นหน้าเก่า

อ่านต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บการใช้งานของคุณบนเวบไซต์ของเรา เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบที่ดีในการใช้งานเวบไซต์ หากท่านไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาเวบไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการได้
  Cookies Details

บันทึก