Day: April 30, 2019

3D Printing Technology

3D Printer Ceramic Engineering

Ceramic engineering หรือวิศวกรรมเซรามิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก อย่างเช่น 3d printer ceramic โดยเซรามิกเป็นวัสดุอนินทรีย์ที่ไม่ใช่โลหะซึ่งผ่านการอบที่อุณหภูมิสูง เป็นวัสดุอนินทรีย์ (inorganic) ที่ประกอบด้วยธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ค่อนข้างไปทางอโลหะมากกว่าโลหะ องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุเซรามิกจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด บางชนิดจะมีองค์ประกอบเป็นสารประกอบง่ายๆ แต่บางชนิดจะประกอบด้วยเฟสต่างๆ

อ่านต่อ
3D Printing Medical

วัสดุเซรามิกทางการแพทย์ (Ceramic 3D Printing in Biomedical)

Ceramic biomedical หรือ Biocompatible ceramics คือ วัสดุที่ใช้ทางการแพทย์ ที่เรารู้จักกันหรือคุ้นชินในชื่อ “bioceramics” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิกชนิดต่างๆ ผสมกับสารประกอบออกซิเจนและแร่ธาตุ เช่น ไฮดรอกซีแอปาไทต์ (Hydroxyapatite) ซิลิกาออกไซด์ (Silica

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printing Ceramic Arts

Ceramic Arts คือ วัสดุเซรามิก เกิดจากการรวมกันของสารอนินทรีย์ (inorganic) จำพวกดิน หินแร่ มาใช้เป็นวัตถุดิบ ประกอบกันจนเกิดปฏิกิริยา และผ่านกระบวนการเผาเพื่อให้ความร้อน ทำให้โครงสร้างผลึกเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลวดลายต่างๆ โดยกระบวนการผลิตในปัจจุบันได้มี 3D Printing

อ่านต่อ
3D Printing Technology

การพิมพ์ 3 มิติในงานเซรามิก ( Ceramic 3D Printer)

เซรามิก (ceramic) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก keramos มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ เซรามิกดั้งเดิม ทำมาจากวัสดุหลักคือดินเหนียว โดยในช่วงแรกเรียกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ว่า ไชนาแวร์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนจีนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเครื่องปั้นดินเผารุ่นแรกๆ การเผาเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการผลิต ด้วยการให้ความร้อนแก่เนื้อดินที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ จะทำให้ชิ้นงานเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพ และทางเคมี

อ่านต่อ