• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: August 5, 2019

PLA-HI-GF10
3D Printing Materials

Composite Materials สำหรับเครื่อง FDM 3D Printer

Composite Materials คือวัสดุอะไร ? เกี่ยวอย่างไรกับ FDM 3D Printer composite materials หรือภาษาวิชาการเรียกว่าวัสดุประกอบ คือวัสดุที่มีการผสมวัสดุต่างๆ ตั้งแต่ 2 ชนิด ชนิดเข้าด้วยกัน

อ่านต่อ