• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Day: September 6, 2019

4D Printing Technology

4D Printing คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับ 3D Printing

เทคโนโลยี 4D Printing สำคัญอย่างไร 4D Printing เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากเป็นการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านวัสดุ และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในปัจจุบัน ความสนใจครั้งแรกสำหรับผู้เขียน และคนทั่วไปน่าจะเริ่มต้นจากงาน TED Talk นำเสนอโดย

อ่านต่อ
3D Design

การซ่อมไฟล์ 3D Model STL เพื่อใช้กับเครื่อง 3D Printer

ปัญหาไฟล์ 3D Model เสียเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ปัญหาเกิน 90% ของไฟล์ 3D Model เสียเกิดขึ้นจากการแปลง หรือ Convert ไฟล์จากโปรแกรมเขียนแบบ ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรม มีความเหมาะสมกับงานแตกต่างกันไป

อ่านต่อ