• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: 3d Models

3D Printer Technique

3D Model Calibration โหลดฟรีสำหรับทดสอบเครื่อง 3D Printer

การทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ดีที่สุด ต้องทำการทดสอบและปรับเทียบเครื่องก่อนเริ่มการใช้งานจริง ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของเครื่องมือโดยทั่วไป ดังนั้น 3D Printer ที่มีประสิทธิภาพก็ต้องทำการ Test and Calibrate ด้วยรูปทรง 3D Model เพื่อให้แน่ใจว่าจะทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อ