• sales
  • 064-931-9191
  • admin@sync-innovation.com
  • support
  • 095-778-1204
  • support@sync-innovation.com
  • mon-sat 8:00-18:00

Tag: Mask 3D Printer

Mask 3D Printing
3D Printing Technology

หน้ากากป้องกันเพื่อสุขอนามัย Mask 3D Printing

สุขภาพที่ดีเริ่มจากการสร้างสุขอนามัยอย่างถูกต้องด้วยตนเอง สิ่งที่ทำง่ายที่สุดและสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคได้ด้วย การล้างมือ ซึ่งต้องเริ่มจากการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยตัวเองเสียก่อน จึงจะมีสุขภาพที่ดีได้โดยไม่มีโรคภัยมาคอยบั่นทอนอายุขัยของเรา แต่ในยุคสังคมปัจจุบันนี้คงต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่ม และดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานไปแล้วนั่นก็คือ Mask เพื่อป้องกันฝุ่น ควัน มลพิษ หรือเชื้อโรคต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของเชื้อโรคและความเจ็บป่วย แต่ด้วยภาวะขาดแคลน Mask เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส

อ่านต่อ