Month: April 2020

tpu 3d printer
3D Printing Technology

วัสดุยืดหยุ่นให้ความรู้สึกคล้ายยาง Flexible 3D Printing

วัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาใช้สำหรับเครื่อง 3D Printer นั้นมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ แบบเส้นพลาสติก (Filament) และแบบของเหลวเรซิน (Resin) ซึ่งวัสดุที่สามารถยืดหยุ่น ให้การสัมผัสที่คล้ายยาง และคืนรูปได้เมื่อมีแรงมากระทำ โดยส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Flexible

อ่านต่อ
cost estimate 3d printing
3D Printing Technology

ประเมินค่าใช้จ่าย Cost Estimate 3D Printing

การประมาณราคาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่ทำให้ทราบถึงราคาประเมินโดยคร่าวๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิต และปรับแก้ต่างๆ อาศัยหลักการการคำนวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด อีกทั้งประสบการณ์ในสายงานนนั้นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่ดีสำหรับใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง ซึ่งไม่ควรจะผิดพลาดไปจากราคาที่แท้จริงเกินกว่า 10 %

อ่านต่อ
3D printer to startup
3D Printing Technology

12 Startups ด้าน 3D Printing ที่น่าจับตามอง

3D printing เป็นการเริ่มต้นการพิมพ์ 3 มิติที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตแบบ additive manufacturing และผลักดันด้านนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี วัสดุ และแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงทำให้เกิดผู้ประกอบในลักษณะ startups ขึ้นมากมาย โดยการพิมพ์ 3

อ่านต่อ
3d printing service online
3D Printing Technology

รวบรวม 3D Printing Service Online ระดับโลก

3D Printing Service Online มีเพื่อตอบสนองผู้ที่ต้องการพิมพ์งานตามที่ต้องการ ด้วยวัสดุที่สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องและวัสดุหลายชนิดเป็นของตนเอง ซึ่งบริการการพิมพ์ 3 มิติ สามารถเทียบได้กับบริการการผลิตแบบไฮบริดตามการนำไปใช้งาน โดยแพลตฟอร์มบางแห่งใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ ก็คือ “Additive Manufacturing” ด้วยกระบวนการต่างๆ

อ่านต่อ