Tag: 3d printer

Flame Retadant Polymer
3D Printing Materials

พลาสติกไม่ลุกติดไฟ (Flame Retardant) คืออะไร ปลอดภัยจริงมั้ย

กลไกของการเกิดไฟ พื้นฐานการเกิดไฟตามหลักวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบไปด้วย 3 ตัวองค์ประกอบหลักคือ 1. เชื้อเพลิง 2.ออกซิเจน และ 3. ความร้อนที่เพียงพอ ดังนั้นวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ หรือพลาสติกที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เกิดไฟลุกติดอย่างต่อเนื่อง (Chain reaction) เส้นพลาสติก

อ่านต่อ
3D Printing Technology

3D Printer Drug Delivery Systems

รู้จัก Drug Delivery Systems กันหรือยัง Drug Delivery Systems หรือ “ระบบนำส่งยา” คือ การเตรียมยาหรือวัคซีนในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถควบคุมให้ปลดปล่อยยาในอัตรา ปริมาณ และเวลาที่กำหนด จะสามารถนำยาไปยังอวัยวะ

อ่านต่อ
3D Printing Technology

การพิมพ์ 3 มิติในงานเซรามิก ( Ceramic 3D Printer)

เซรามิก (ceramic) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก keramos มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใช้งานมากที่สุดคือ เซรามิกดั้งเดิม ทำมาจากวัสดุหลักคือดินเหนียว โดยในช่วงแรกเรียกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ว่า ไชนาแวร์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนจีนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการผลิตเครื่องปั้นดินเผารุ่นแรกๆ การเผาเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการผลิต ด้วยการให้ความร้อนแก่เนื้อดินที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีต่างๆ จะทำให้ชิ้นงานเปลี่ยนสภาพทั้งทางกายภาพ และทางเคมี

อ่านต่อ